Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 22 december 2015 Verslag Provinciaal Werkcongres Zonneparken Noord-Holland (oktober 2015)

Eind oktober 2015 organiseerde provincie Noord-Holland in theater De Vest in Alkmaar het Werkcongres Zonneparken. Centrale doelstelling was het in gesprek raken met diverse stakeholders uit het veld over het Beleidskader Zonneparken dat de provincie gaat opstellen. Er was een breed publiek (circa 35 aanwezigen) van marktpartijen, initiatiefnemers, gemeenten, maatschappelijke organisaties en politici. Naast de algemene presentaties ter inleiding en verscherping (zie onderstaande pdf’s), waren er diverse kleine discussierondes. Het Servicepunt Duurzame Energie was uiteraard ook aanwezig op dit Werkcongres. Graag geven wij een terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen.

Ruimtelijke kwaliteit

De vrij inhoudelijke discussie over _'de landelijke inpassing en de consequenties van zonneparken in het algemeen'_ leverde onder andere de volgende aandachtspunten op (in willekeurige volgorde).

Bijdrage aan de energietransitie

In verschillende rondes werd gediscussieerd over de kwantitatieve potentie van zonneparken. Vanuit een aantal gemeenten werd opgemerkt dat zij reeds regionale en gemeentelijke visies hebben rond zonneakkers, waarin deze kwantitatieve vraagstukken ook zijn meegenomen en die hun aangedragen initiatieven onderbouwen. Een aantal ontwikkelaars geven aan dat de potentie van zon-op-dak niet overschat moet worden; veel dakoppervlakken blijken in de praktijk ongeschikt.

Daarnaast komen de aanwezige energie- en kabelpartijen nog met een aantal praktische aspecten als het gaat om de inrichting en plaatsing van zonneparken.

Zo wordt opgemerkt dat zon- en windenergie goed gecombineerd kunnen worden gezien de kabelinfrastructuur. Ook gesaneerde windmolens bieden met oog hierop kansen.

Maatschappelijk draagvlak

Het algemene idee van zonneparken kan rekenen op veel draagvlak onder lokale bestuurders, burgers (waarvan veel actief en bereidwillig) en ook de markt.

Kenmerkende voorbeelden die hier aan bijdragen zijn zonne-coöperaties en win-winsituaties in gevallen van braakliggend terrein.

Uiteraard is het draagvlak in concreto afhankelijk van projectspecifieke karakter en keuzes. Belangrijk is dan ook stil te staan bij de vraag welke maatregelen en randvoorwaarden zorgen voor en gedragen ontwikkeling van zonneparken. Tijdig en volledig informeren van omwonenden en overige belanghebbenden is een belangrijk punt. Een veelgenoemde kans is het mogelijk maken van participatie van bewoners.

Meer informatie op www.servicepuntduurzameenergie.nl/ (Bron: Servicepunt Duurzame Energie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl