Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 27 januari 2016 Provincie Noord-Holland ontvangt aanvragen voor drie windparken

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland heeft drie aanvragen ontvangen in het kader van de Herstructurering Wind op Land voor de realisatie van windparken in Noord-Holland. Deze windparken zijn goed voor in totaal circa 50 megawatt bruto (circa 35 MW netto).

Initiatiefnemers kunnen tot 15 mei 2016 hun aanvragen indienen bij de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG). In het najaar start naar verwachting de besluitvorming over de eerste vergunningen, deze wordt dan in het voorjaar van 2017 afgerond.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: "Het loket voor het indienen van de aanvragen is op 15 januari 2016 geopend. De eerste drie aanvragen kwamen direct na openstelling binnen en we verwachten de komende maanden nog meer plannen. Ik reken er op dat we onze opgave van 685,5 MW in 2020 gaan realiseren en dat de windturbines van de Herstructurering Wind op Land voornamelijk in het Noordzeekanaalgebied komen."

De locaties waarvoor aanvragen zijn ingediend zijn: Nieuwe Hemweg, Noordzeeweg (Amsterdam) en Waardpolder (Hollands Kroon).

Overzicht initiatieven

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de kaders voor de windparken. De mogelijkheden voor realisatie van de windparken zijn besproken met de OD NZKG, gemeenten, initiatiefnemers en inwoners. In december 2015 heeft de provincie een overzicht gepubliceerd (pdf) met daarop de kansrijke initiatieven. De aanvragen die tot nu toe zijn ingediend behoren tot die kansrijke categorie.

Wijziging weidevogelleefgebied in Midwoud

Op de lijst staat ook een aantal aanvragen die tot nu toe niet kansrijk zijn omdat ze niet voldoen aan de kaders. Eén van de plannen in deze categorie is de aanvraag van GDF voor turbines in Midwoud. De provincie heeft steeds aangegeven de principe-aanvraag niet in behandeling te nemen omdat de locatie in een weidevogelleefgebied ligt. Inmiddels is een wijziging voorzien van het weidevogelbeleid. Deze grond om een eventuele aanvraag niet in behandeling te nemen is daarmee komen te vervallen.

GDF heeft de OD NZKG onlangs een m.e.r.- aanmeldnotitie gestuurd en gevraagd de m.e.r.-procedure voor windpark Midwoud te starten. Begin februari 2016 worden de stukken gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen en naar de wettelijk adviseurs gestuurd. De OD NZKG heeft nog geen aanvraag ontvangen. Als de aanvraag binnenkomt wordt deze getoetst aan de wettelijke en provinciale kaders waaronder de afstand tot woningen (600 meter) en eisen vanuit ruimtelijke kwaliteit. De locatie van het plan ligt in het noordelijk deel van West-Friesland; aanvragen daar hebben vanuit ruimtelijke kwaliteit de minste prioriteit.

Procedure

Tot 15 mei 2016 kunnen initiatiefnemers hun aanvraag indienen bij de OD NZKG.

Alle aanvragen worden in eerste instantie door de OD NZKG getoetst aan de Provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Van de aanvragen die aan de PRV voldoen wordt het aantal megawatt bij elkaar opgeteld. Als het totaal hoger is dan de restopgave die de provincie heeft, dan wordt door de provincie een rangschikking gemaakt op basis van ruimtelijke kwaliteit. Aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied krijgen dan de hoogste prioriteit. De verwachting is dat de eerste ontwerp vergunningen eind 2016 ter visie worden gelegd. Voorjaar 2017 kan dan een besluit volgen over de definitieve vergunning.

De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl