Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 22 maart 2016 Noord-Holland gaat voor versnelling energietransitie

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de landelijke doelen. Dat betekent: werk aan de winkel! De provincie Noord-Holland wil de energietransitie versnellen en richt zich op een aantal thema's waaronder het verduurzamen van de gebouwde omgeving, industrie en glastuinbouw en de productie van duurzame energie uit zon, wind en biomassa. Gedeputeerde Staten hebben de beleidsagenda 2016-2020 vastgesteld.

In Noord-Holland hebben inwoners, bedrijven, gemeenten en andere partijen veel initiatieven ondernomen om de energievoorziening duurzaam te maken. Soms met steun van de provincie Noord-Holland, vaak op eigen gelegenheid.

Gedeputeerde Jack van der Hoek: "Het is nu belangrijk dat we doorzetten en voor een echte kanteling zorgen. De knop moet om: CO2 terugdringen en onze afhankelijkheid van fossiele bronnen verminderen. Verduurzaming gaat ook hand in hand met het versterken van de economie. Zo beschikken we bijvoorbeeld over innovatieve MKB-bedrijven, vooraanstaande kennisorganisaties en hoogwaardige agrokennis."

Uitvoeringsprogramma 2016

De provincie richt zich op verduurzaming van de bestaande bebouwing, het benutten van restwarmte en energie besparen in de industrie en de glastuinbouw.

In een uitvoeringsprogramma maakt de provincie jaarlijks inzichtelijk welke bijdrage zij gaat leveren aan het versnellen van de energietransitie.

Via het Servicepunt Duurzame Energie blijft de provincie bijvoorbeeld gemeenten ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid. Particuliere eigenaren kunnen dit jaar nog gebruik maken van een subsidiebedrag van 200.000 euro dat beschikbaar is voor de realisatie van Nul-op-de-meter woningen. De provincie gaat bedrijven en de industrie aansporen om besparende maatregelen te nemen. Dit door hen te 'verleiden' met goede voorbeelden of door voor te rekenen hoeveel besparing mogelijk is. Naast energiebesparing stimuleert de provincie het beter benutten van restwarmte en heeft de realisatie van de opgave wind op land volop de aandacht. Het gebruik van zonnepanelen binnen de bestaande bebouwde omgeving wordt gestimuleerd en er komt een beleidskader voor het opwekken van zonne-energie via zonneakkers. De provincie blijft betrokken bij InVesta en Milena-Olga. Alkmaar kan hierdoor een aantrekkelijke plek worden voor bedrijven die onderzoek doen naar vergassing en biomassastromen.

Routekaart

Gedeputeerde Van der Hoek: "De energietransitie is een uitdaging maar bestaande initiatieven en de potentie van nieuwe ideeën maken het mogelijk om veel stappen te zetten. We gaan dit jaar ook benutten om een 'routekaart' op te stellen om zo een nog concreter beeld te krijgen van wat nodig is om het uiteindelijke doel 100% duurzaam in 2050 te bereiken."

Provinciale Staten stellen de agenda naar verwachting eind mei 2016 vast.

Op www.noord-holland.nl zijn de volgende documenten te vinden

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl