Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 07 april 2016 Provincie Noord-Holland: Terinzagelegging ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied en bijbehorende wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening tm 12 mei 2016

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 29 maart 2016 de ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied vastgesteld, samen met de bijbehorende wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Met dit beleid wil de provincie ruimte geven aan opstellingen voor zonne-energie buiten het bebouwd gebied. Een goede landschappelijke inpassing en draagvlak onder belanghebbenden zijn daarbij cruciale voorwaarden. Belangrijk uitgangspunt van de regeling is dat de zonne-initiatieven in het landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn (max. 25 jaar), die aan het einde van hun levensduur moeten worden opgeruimd. Verder moeten de zonneparken passend zijn in het landschap en qua omvang in verhouding staan tot haar omgeving. De ruimtelijke spelregels zijn het resultaat van een intensief proces van consultatie en overleg met gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, netwerkbeheerders, deskundigen en initiatiefnemers. De stukken liggen vanaf 1 april 2016 voor zes weken ter inzage. In deze periode kunt u uw reacties en opmerkingen kenbaar maken.

1. Ontwerp ruimtelijk spelregels voor zon in het landelijk gebied

In het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei 2015-2019 is afgesproken om onder voorwaarden opstellingen voor zon in het landelijk gebied mogelijk te maken.

Doel is om aan te geven waar en onder welke voorwaarden een opstelling van zonne-energie mogelijk is en waar deze zijn uitgesloten.

2. Ontwerp wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

Na intensief proces zijn specifieke regels opgesteld om hier sturing aan te geven. In de nota 'Perspectief voor zon in Noord-Holland' worden deze regels nader uitgewerkt en onderbouwd.

Waar kunt u de stukken inzien? U kunt het ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied en de wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van vrijdag 1 april tot en met 12 mei 2016 inzien. Dit kan op een van de volgende wijzen:

  1. op de website van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl/web/Digitaalloket/Inspraak/Terinzageleggingen.htm
  2. op www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, te Haarlem, op afspraak tel. 023-5144038 of 023-5143331.

Hoe kunt u uw opmerkingen kenbaar maken?

Tijdens de periode van terinzagelegging van 1 april 2016 tot en met 12 mei 2016 heeft een ieder de mogelijkheid opmerkingen in te dienen over de ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied en de ontwerp wijziging van de PRV. Dit kan schriftelijk of per e-mail. De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van dhr. G. Haenen o.v.v.

zaaknummer 495515, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres onder vermelding van 'Ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied'.

Verdere procedure

Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zullen Gedeputeerde Staten op de reacties reageren. Provinciale Staten zullen vervolgens de ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied en de ontwerp wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) al dan niet gewijzigd vaststellen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied en de ontwerp wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening kunt u terecht bij dhr. G. Haenen (023-514 4078).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl