Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 05 juli 2016 Hollands Noorderkwartier en De Dommel onderzoeken innovatief zuiveren

HHNK logoBron: HHNK - Waterschappen zoeken voortdurend naar manieren om de waterzuivering te optimaliseren. De kosten van schoon en gezond zijn immers aanzienlijk en er blijken diverse innovaties die het zuiveringsproces kunnen verbeteren. Een van die innovaties is de zogenaamde zuiverende kas. Via dit concept wordt het afvalwater gezuiverd tegen lagere kosten en met minder ruimtegebruik. Reden voor Waterschap De Dommel (WDD) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hier nader in te duiken.

Hoe kun je de waterketen verder optimaliseren? Hoe ziet de waterketen er in de toekomst uit? Hoe kun je inwoners bewust maken? Dat zijn de centrale vragen waarmee waterschappen kampen! WDD en HHNK hebben elkaar gevonden in hun zoektocht naar nieuwe innovatieve oplossingen voor de snel groeiende steden.

Beide waterschappen zijn er van overtuigd dat daarvoor een mix nodig is van centrale en decentrale zuiveringen en/of oplossingen waarbij schoon water, meervoudig ruimtegebruik en waardecreatie belangrijke kernwaarden zijn. Beide zijn van mening dat op deze onderdelen lef moet worden getoond. Zij gaan voor levensvatbare concepten met een open innovatiepad in de tijd.

Samen met WDD zijn we op dit moment bezig met de introductie van de zuiverende kas als alternatief van gangbare zuiveringstechnieken. Het idee is afkomstig van de Hongaar István Kenyeres die met zijn bedrijf Biopolus een technologie levert die baanbrekend kan zijn. Hij heeft in Budapest kassen ingericht op basis van dit principe. Zowel HHNK als WDD denken dat ze met de introductie ervan andere waterschappen kunnen inspireren. De studenten van HHNK wonnen met het concept de zuiverende kas al de Sustainability Challenge 2015. WDD werd door de Ministeries van EZ, IenM en BZKR gevraagd om met dit concept op de Innovatie Expo te staan.

Deze oplossing geeft ruimte voor innovatie, waardecreatie, bewustwording bij inwoners en inzicht in hoe de afvalwaterketen er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Een zuiverende kas

Een zuiverende kas is aantrekkelijk voor de directe leefomgeving. Het heeft een kleine hinderzone waardoor het dicht bij de mensen te brengen is en is vrijwel geurloos. Zelfs binnen in de kas ruik je weinig. Dit in tegenstelling tot een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) die behoorlijk wat stankoverlast kan geven.

Een ander ruimtevoordeel is dat de rwzi zelf tot 70% minder ruimte inneemt.

Verschil met een 'gewone' rwzi is dat de bacteriën niet vrij in het water zwemmen, maar zich hechten aan plantenwortels. Daarmee wordt de bacteriedichtheid veel groter: 15 g/l in plaats van 4 g/l. De hoeveelheid biomassa die nog meestroomt met het gezuiverde water is veel lager en dat maakt het mogelijk om te kijken naar andere technieken dan de gebruikelijke nabezinktanks om het los zwevende slib van het gezuiverde afvalwater te scheiden. Verder kunnen mogelijk specifieke bacteriën worden gekweekt. En doordat de beluchting efficiënter wordt gebruikt, wordt 20 tot 30% energie bespaard. Veel van de rwzi's zijn in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw aan de rand van de stad gebouwd. Sindsdien zijn de steden er omheen gegroeid.

Met een zuiverende kas kunnen gemeenten de ruimte rond de rwzi in gebruik nemen.

Sterker: de kas kan voor het publiek deels toegankelijk worden gemaakt zodat men tussen de tropische planten kan wandelen.

"Geen circulaire economie, zonder een circulaire waterhuishouding." Dat was de conclusie van een bestuurlijk overleg tussen Ruud Maarschall van HHNK en Jan Verhoeven van WDD over hun projecten op het gebied van water zuiveren met een zuiverende kas. Een zuiverende kas past in het kringloopdenken. Hierbij wordt niet gedacht in normen, maar in producten. Om geen dubbel werk te doen en elkaar te versterken, hebben de portefeuillehouders Waterketen afgesproken om hierin gezamenlijk op te trekken. De essentie van de afspraken is dat beide waterschappen elkaar als proeftuin benutten. "Wij kwamen erachter dat WDD hetzelfde spoor heeft ingezet als HHNK" aldus Ruud Maarschall. "Hierover raakten we in gesprek en we zagen dat we elkaar op dit vlak kunnen versterken", aldus Jan Verhoeven. Maarschall en Verhoeven: "Wij nodigen andere waterschappen dan ook uit om mee te doen en als Waterschap Nederland samen klaar te zijn voor de toekomst."

In opdracht van de STOWA wordt momenteel onderzoek gedaan naar de verschillende systemen van zuiverende kassen. Zo is er het principe van de Living Machine van de Amerikaan John Todd, het principe van Organica en dat van Biopolus van István Kenyeres. Van deze systemen wordt een breed spectrum aan parameters met elkaar vergeleken. Idee is dat aan de hand van de resultaten een proefkas op een rwzi kan worden gebouwd. Bij het STOWA-onderzoek zijn de meeste waterschappen reeds betrokken. En nog steeds sluiten er waterschappen aan!

Proeftuinen

Biopolus bouwt een zuiverende kas bij de monniken van de abdij Koningshoeven nabij Tilburg (van het La Trappe trappistenbier). Waterschap De Dommel kijkt mee en adviseert bij het ontwerp. Zo wordt kennis vergaard en ervaring opgedaan. De zuiverende kas past bij het gedachtegoed van de monniken dat de grondstoffen op aarde worden hergebruikt en teruggegeven. Verder zijn er ideeën voor een zuiverende kas op het voormalige Philipsterrein Strijp-S in Eindhoven en op de rwzi Alkmaar. Hierbij zijn onderwerpen als ruimtelijke inpassing, open innovatie en sociale aspecten voor de omgeving minstens zo belangrijk als de waterkwaliteit.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl