Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 06 juli 2016 Rapport onderzoek verzilting Noordkop gereed

Greenport Noord-Holland Noord logoBron: Greenportnhn.nl - Vijf studenten van Wageningen UR hebben in de maand juni 2016 onderzoek gedaan naar de economische effecten van verzilting voor de landbouw in Noord-Holland Noord. De studenten gingen aan de slag via een zogenaamd Academic Consultancy Training traject, waarbij ze in de praktijk onderzoek doen en onderweg ervaring opdoen met het werken in teamverband en het werken voor een opdrachtgever. GreenPort Noord-Holland Noord heeft samen met LTO-Noord de studenten opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Voor GreenPort NHN en LTO-Noord biedt dit de mogelijkheid om relevante informatie te verzamelen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om jonge hoogopgeleide mensen kennis te laten maken met de interessante sector in de regio.

rapport: te zout wordt het niet gegeten

Het doel van dit onderzoek is om de economische schade van verzilting in kaart te brengen voor de bloembollenteelt in het Noordelijk Zandgebied en de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in de Wieringermeerpolder. Daarnaast stelt het onderzoek zich ten doel om de gevolgen van verzilting en de daarbij horende handelsperspectieven in het licht van de deltascenario’s door te trekken naar het jaar 2050.

Verzilting is een toenemend probleem voor de regio Noord-Holland Noord. Veel gewassen zijn gevoelig voor zout en om de toekomstige akkerbouw-, bloembollen- en vollegrondsgroenteteelt rendabel te houden, zijn telers in de regio Noord-Holland Noord afhankelijk van zoetwater. Naar verwachting staat de zoetwatervoorziening in de toekomst echter nog meer onder druk door verzilting. Om het probleem van verzilting aan te kunnen pakken, is het van belang om het te verkennen en de gevolgen ervan in kaart brengen.

Om antwoord te krijgen op de drie onderzoeksvragen die voor die doeleinden zijn opgesteld, is op verschillende manieren data verzameld en geanalyseerd. Via interviews en enquêtes die zijn verspreid onder verschillende telers in de regio zijn bedrijfsgegevens, teeltgegevens en de visie op het probleem en de aanpak ervan verzameld. Interviews met experts en (semi-)overheden hebben een extra context voor deze informatie opgeleverd. Vervolgens is er een economische analyse uitgevoerd, waarin schadegevoeligheid en opbrengstderving voor verschillende gewassen per EC-waarde worden gekoppeld aan bruto geldopbrengst per gewas. Tot slot wordt er met gegevens over de huidige situatie een vertaalslag naar de toekomst gemaakt door ze te koppelen aan de vier deltascenario’s voor het jaar 2050.

Met dank aan: Lieke Beezemer, Coen Frederiks, Maurice Hanssen, Niek Koelen, Nella Sinke

Het rapport "Rapport onderzoek verzilting" is te downloaden via www.greenportnhn.nl/

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl