Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 23 februari 2017 Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? En wat is de beste manier; moet dat actief of kan dat passief? Deze vragen worden steeds actueler nu de visserij in het Waddengebied steeds verder verduurzaamt.

Door de verduurzaming van de visserij in de Waddenzee krijgt de natuur namelijk steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is dat nu de aanleiding om te onderzoeken waar zich mogelijk kansrijke plekken bevinden voor natuurontwikkeling in het sublitorale deel van de Waddenzee.

Het rapport en de bijhorende kaarten zijn opgesteld door ecologische onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. In het onderzoek wordt de focus gelegd op biogene structuren zoals mosselbanken, Japanse oesterbanken en in het verleden zeegras en platte oesters. Deze structuren bieden vestigings- en schuilmogelijkheden aan tal van andere organismen en dragen bij aan (een verhoging van) de biodiversiteit.

Het blijkt dat op tal van plekken in de westelijke Waddenzee natuurwinst valt te behalen. Maar ook in het oosten liggen met name bij de Rottums enkele kansrijke gebieden. Opvallende plekken waar natuurwinst valt te halen zijn onder andere:

"Ik hoop op een kanteling in het denken over Werelderfgoed Waddenzee", zegt projectleider Michiel Firet namens PRW. "In het verleden werd er wel veel gemonitord, maar daarbij stond benutting voor op. Nu is er aandacht voor de vraag; waar zitten de natuurwaarden? Het is voor het eerst dat we zo helder de hotspots in beeld hebben."

Er is de afgelopen jaren wel aandacht geweest voor de natuurwaarden, maar dat focuste zich op het litorale (droogvallende) deel van de Waddenzee (o.a.

Waddensleutels en Mosselwad). Over het sublitorale (permanent onder water) deel van de Waddenzee is echter veel minder bekend. Dit onderzoek geeft nu een integraal overzicht zodat monitoring, onderzoek en natuurontwikkelingsprojecten effectiever worden.

Beheerders en andere geïnteresseerden kunnen zelf zien wat, waar, en onder welke omstandigheden tot natuurwinst kan leiden. Een en ander is namelijk verwerkt in een interactieve kaart: ARCGIS Map Viewer natwad.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9aa558eae6034819b40bd61590b0c68f

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl