Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 23 februari 2017 Inrichting Dorpzicht op Texel als natuurgebied afgerond door Provincie, Staatsbosbeheer past beheer aan

Staatsbosbeheer Texel logoBron: Staatsbosbeheer Texel - door Boswachter Erik van der Spek - Op 17 februari 2017 leverde de provincie Noord-Holland het grootste deel van het gebied Dorpzicht op als natuurgebied aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer kan nu het beheer op de door de provincie vastgestelde natuurdoelen aanpassen. Tot nu toe was er een overgangsbeheer, gericht op een gunstige uitgangspositie na de inrichting door het gebied te verschralen. Vijf hectare bij het vogelkijkscherm wordt door Stichting Texel Vogeleiland beheert. Het resterende deel van Dorpzicht wordt door de provincie Noord-Holland verkocht en via particulier natuurbeheer met dezelfde beheersopdracht.

Vochtig weidevogelgrasland

Het provinciale natuurdoel voor Dorpzicht is vochtig weidevogelgrasland. De omschrijving hiervan is o.a.: "Vochtig weidevogelgrasland omvat natte en vochtige graslanden met primair een weidevogeldoelstelling; beiden zijn belang voor een diversiteit in soorten. Goede weidevogelgraslanden worden gekenmerkt door een open karakter, een mozaïek van diverse vormen van graslandbeheer en soorten als grutto, kievit, scholekster en tureluur. Ook eenden als zomertaling en slobeend zijn kenmerkend."

Mozaïek graslandbeheer

Voor het bereiken van dit mozaïek van graslanden heeft Staatsbosbeheer het gebied opgedeeld in vier stukken die een eigen beheer krijgen. Hiervoor worden pachtovereenkomsten met twee agrariërs afgesloten. Op een gedeelte mag vanaf 1 mei 2017 vee geweid worden. De rest van het gebied wordt als hooiland beheerd en mag vanaf 1 augustus 2017 na het hooien worden nabeweid. Bemesten mag alleen met ruige stalmest. Bij het hooien blijft een deel van het gewas de winter overstaan belangrijk voor insecten, zoals de grasland vlinders. Wat ook belangrijk is voor het voedsel van de weidevogels.

Recreatief gebruik

Het recreatief gebruik is op de natuurdoelen afgestemd. Er blijft één wandelpad door het gebied lopen, zodat er voldoende rust voor de vogels is in de rest van het gebied te houden. Dit wandelpad blijft opgenomen in de route van het Noord-Hollandpad. Het wandelpad langs de Hollandse weg is uitgebreid tot aan de Postweg met een voetgangersbrug over de Roggesloot. Via het Krimbos ontstaat zo een leuk rondje vanuit De Cocksdorp.

Lang traject

Met de inrichting is een lang traject afgerond. In de jaren zeventig is het gebied door het Rijk aangewezen als mogelijk natuurgebied, nadat op Texel het zoekgebied was vastgesteld. In 1998 heeft Staatsbosbeheer het initiatief genomen om met betrokken partijen op Texel na te denken over de inrichting die voor Texel het meest wenselijk is. Deze schets is daarna in het dorp besproken, wat tot enkele aanpassingen leidde. Uiteindelijk heeft de provincie op basis van deze ideeën het definitieve inrichtingsplan gemaakt. In grote lijnen sluit dit aan op de ideeën uit 1998; vochtige graslanden met herstel/versterking van oude kreken.

Laatste inrichting

De komende tijd richt Staatsbosbeheer het gebied in voor het definitieve beheer.

Er komen enkele rasters om de gebieden met verschillend beheer van elkaar te scheiden. In het wandelpad langs de Hollandse weg zijn nog enkele aanpassingen nodig om de bruikbaarheid te verbeteren en de routemarkering van de wandelpaden wordt geplaats.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl