Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 26 april 2017 Waterbeheerders op Texel geven vis ruim baan - Vispassages op Texel, Marker- en IJsselmeer en Noordzeekanaal in de maak

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat - Het hoogheemraadschaprealiseert in de komende jaren, met bijdrage van Rijkswaterstaat, 10 nieuwe vispassages langs het Noordzeekanaal, Marker- en IJsselmeer en op Texel. De passages zijn nodig om knelpunten op te lossen in de routes van vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals de paling en de driedoornige stekelbaars.

Als gevolg van inpoldering zijn veel binnenwateren onbereikbaar geworden en krijgen vissen het steeds moeilijker om hun levenscyclus te voltooien. Door de aanleg van vispassages bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes weer hersteld. Op woensdag 12 april 2017 ondertekenden hoogheemraad Rob Veenman en namens Rijkswaterstaat Ype Heijsman,directeur Netwerkmanagement Midden-Nederland, en Nanou Beekman, directeur Netwerkontwikkeling West-Nederland Noord, een overeenkomst voor het realiseren van de nieuwe vispassages.

Palingtrek

Jaarlijks zoeken jonge glasaaltjes, geboren in de Sargassozee ten noorden van Cuba, een weg naar het Europees continent om op te groeien. Aangetrokken door het zoete water van onze polders stuitten ze op onze grote waterwerken. En als ze na een aantal jaren als geslachtsrijpe palingen terug willen naar zee om te paaien, is dat ook niet zo eenvoudig.

Blokkades

Dijken, sluizen, gemalen, dammen en stuwen beschermen ons tegen de zee en reguleren het zoete water in ons land. Ze vormen echter ook blokkades in de wereldwijde migratieroutes van verschillende vissoorten, zoals de paling. Ook andere vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals het driedoornige stekelbaarsje, de houting en de fint, hebben hier last van. De populaties van deze migrerende soorten staan wereldwijd onder druk. Daarom slaan Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap de handen ineen om meer doorgang voor vis te creëren in ons watersysteem.

De voordeur open

Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor rechtstreekse verbindingen van zee naar het IJssel- en Markermeer en het Noordzeekanaal. Ze zetten hiermee de voordeur open, bijvoorbeeld door visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer bij de Afsluitdijk. De passages die het hoogheemraadschap de komende jaren aanlegt maken vervolgens de oude migratieroutes naar het binnenwater, de boezem en de polders weer bereikbaar. Bijvoorbeeld door omleidingen voor vis aan te leggen of visvriendelijke pompen in de gemalen. Met het realiseren van de vispassages maken we ons gebied weer beter toegankelijk voor deze vissoorten, waar ook de ecologie in de polders van profiteert.

Meer informatie

Op hhnk.nl/gezondwater/ vindt u meer informatie over vismigratie, locaties van alle vispassages, gezond water en de doelen voor de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) voor hetv erbeteren van de waterkwaliteit in ons land. Op hhnk.nl/werkindebuurt/ ziet u waar we bij u in de buurt aan het werk zijn, bijvoorbeeld aan de realisatie van een vispassage.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl