Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 23 november 2017 Werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel verlopen voorspoedig

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Deze week heeft de provincie Noord-Holland het fietspad in natuurgebied Hanenplas op Texel afgerond.Nu de watervergunning is afgegeven kan ook het werk van start gaan aan de duinvallei. Aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum voert de werkzaamheden uit. Het nieuwe fiets- en ruiterpad pad tussen de Slufter en de Postweg leidt langs de kreek en biedt straks, als de werkzaamheden afgerond zijn komend voorjaar, nieuwe mogelijkheden om van de herstelde natuur te genieten.

Het verwijderen van een deel van de windsingel zorgt voor beter zicht op de Roggesloot en de natuur van de Hanenplas. Bosjes zijn verwijderd, zodat weidevogels en met name de velduil in de graslanden en de duinvallei kunnen broeden. Ook zorgt het open gebied voor meer kans dat de Parnassia hier gaat bloeien.

Watervergunning verleend

Met de onlangs verleende watervergunning door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kunnen nu ook de resterende werkzaamheden worden afgerond om het duingebied te herstellen. De fosfaatrijke grond van de bollenteelt wordt afgegraven waarbij de oorspronkelijke schelpenbanken aan de oppervlakte komen.

Deze dienen als natuurlijke kalkrijke waterzuivering om de overgebleven fosfaat uit te spoelen. De watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling Hanenplas? Dan kunt u contact opnemen met Mimi Eelman (omgevingsmanager) via telefoonnummer: 06-549 083 30 of e-mail: .

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel - www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel - waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl