Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 24 november 2017 Provincie Noord-Holland pakt vervuilde gronden aan

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren. Van de 90 locaties zijn er geen plekken meer met acute risico's voor de volksgezondheid, zijn er 22 locaties gesaneerd en bij 34 locaties is nog een sanering gaande. Bij twee locaties lopen nog afkoopgesprekken. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitoringsrapportage spoedlocaties 2017.

Op veel plekken in Noord-Holland is de bodem ernstig vervuild. Vervuilde bodems kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. De provincie Noord-Holland pakt deze locaties aan door de acute risico's weg te nemen of door de verontreiniging in z'n geheel te saneren.

Convenant bodem en ondergrond 2016-2020

Provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten hebben in het landelijk "Convenant bodem en ondergrond 2016-2020" afspraken gemaakt over de aanpak van o.a. spoedlocaties bodemsanering en gebiedsgericht grondwaterbeheer. De provincie is bevoegd gezag op basis van de Wet bodembescherming (Wbb).

Een van de belangrijkste doelstellingen uit het Bodemconvenant is dat alle spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidingsrisico's in 2020 zijn gesaneerd of dat er concrete saneringsplannen zijn. Een belangrijk onderdeel van het convenant is de jaarlijkse monitoring. Eind 2020 zullen alle partijen een eindevaluatie uitvoeren en deze aanbieden aan de Tweede Kamer.

Meer informatie op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl