Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 28 Mei 2002 Verkeersmaatregel kernen De Weel en Zijdewind

Burgemeester en wethouders van Niedorp maken bekend dat zij op 14 mei 2002 hebben besloten een 30 km zone in te stellen in de kernen De Weel en Zijdewind. De hierop betrekking hebbende stukken, inclusief overzichtstekening, liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Nieuwe Niedorp, bureau Algemeen Juridische Zaken. Het besluit treedt in werking op de dag nadat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp. Omdat het besluit na genoemde termijn van zes weken in werking treedt bestaat daarnaast de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de rechtbank te Alkmaar. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling VROM/AJZ van het gemeentehuis. (Bron: Gemeente Niedorp)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl