Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 18 Juni 2002 Oplossing voor verbeterde bereikbaarheid en verkeersveiligheid N242-oost

De provincie Noord-Holland wil de dagelijkse fileproblemen op de N242 in de HAL-regio (Heerhugowaard – Alkmaar – Langedijk) oplossen. Het daarvoor ontwikkelde plan betekent niet alleen een verbetering van de doorstroming van het autoverkeer Ook het openbaar vervoer, fietsverkeer en verkeersveiligheid varen er wel bij.

In nauwe samenwerking met de HAL-gemeenten, de gemeente Schermer en Rijkswaterstaat Noord-Holland is gezocht naar een snelle en duurzame oplossing voor de knelpunten op de N242 voor het gedeelte vanaf de Smaragdweg (gemeente Alkmaar) tot en met het Nollencicuit (gemeente Heerhugowaard). De behoefte naar een oplossing wordt versterkt door de ontwikkeling van de VINEX locaties in het HAL-gebied en de noodzakelijke economische ontwikkelingen voor het scheppen en behouden van werkgelegenheid in de regio. Het voorkeurstracé van de provincie Noord-Holland kan rekenen op draagvlak binnen de regio en ziet er als volgt uit:

Autoverkeer

In het voorkeursalternatief zijn alle kruisingen met de N242 vanaf de Smaragdweg tot en met het Nollencicuit ongelijkvloers. De essentie van de voorgestelde oplossing is het combineren van 3 bestaande kruispunten (Westdijk, Omval / Noordervaart en de Nieuwe Schermerweg) tot één aansluiting met de N242.

De Nieuwe Schermerweg wordt vanaf de Kraspolderbrug (Alkmaar Centrum) recht doorgetrokken naar de N243 (Noordervaart). Deze weg kruist de N242 ongelijkvloers over één viaduct. Deze verlengde Nieuwe Schermerweg wordt aangesloten op de N242 voor autoverkeer in alle richtingen. De N244 vanuit de Zaanstreek wordt doorgetrokken langs de oostzijde van de N242 tot de verlengde Nieuwe Schermerweg. De Omval wordt ontsloten aan de westzijde van de N242 ook via de Nieuwe Schermerweg.

Hierdoor komen twee aansluitingen op de N242 te vervallen. Door het vervallen van kort op elkaar in- en uitvoegend verkeer neemt de capaciteit en de verkeersveiligheid van de N242 toe. De kapitaalintensieve kunstwerken zoals open tunnelbak bij de Omval, het aquaduct en het viaduct bij de Westdijk zijn niet meer nodig. De N242 wordt in eerste instantie met 2 x 2 rijstroken uitgevoerd.

Openbaar vervoer

Om doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen komt er een vrije lijnbusbaan tussen Alkmaar (Kraspolderbrug) en Heerhugowaard (Middenweg) naast en ten oosten van de N242.

Fietsverkeer

In het voorkeursalternatief is een aantal fietsverbindingen verbeterd. Bij het Nollencircuit wordt een fietsverbinding aan de zuidzijde van de Nollenweg voorgesteld. Hierdoor kan het fietsverkeer duurzaam veilig gebruik maken van het viaduct over de N242. Tevens wordt de belangrijke fietsverbinding Heerhugowaard - Alkmaar Noord/Centrum verbeterd. Er komen kruisingsvrije fietsverbindingen met de N242 tussen de Noordervaart – Omval en nabij de Leeghwaterbrug.

Kosten en financiering van de reconstructie

De kosten van de reconstructie van de N242 worden in dit stadium berekent op € 120 miljoen. De provincie heeft de intentie een substantiële bijdrage te leveren. Daarnaast verwacht zij een bijdrage van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van € 73 miljoen en een bijdrage uit de regio. Hierover gaat zij in overleg met genoemde partijen.

Optimalisatieslag

In februari heeft de provincie Noord-Holland een streefbeeld voor de N242 vastgesteld. Dit streefbeeld bevatte 5 ongelijkvloerse kruisingen, een aquaduct en een verdiepte open tunnelbak. De kosten van deze reconstructie waren begroot op ca. € 205 miljoen.Deze variant is echter bij de huidige inzichten over dekkingsmogelijkheden niet te betalen. Vandaar dat ingenieursbureau Fluor Daniel de opdracht heeft gekregen een optimalisatieslag uit te voeren. Uitgangspunt voor de optimalisatieslag waren de doelstellingen het verbeteren van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en het verbeteren van het regionale draagvlak. De optimalisatieslag, in de vorm van een quickscan, heeft geleid tot het voorkeursalternatief.

Door dit voorkeursalternatief uit te voeren, is het mogelijk de reconstructie van de N242 voor het jaar 2008 te realiseren voor een bedrag van € 120 miljoen. Dit betekent een besparing ten opzichte van het eerder ontwikkelde alternatief van € 85 (€205-120) miljoen en een kortere bouwtijd van 2 jaar.

Procedure

Het rapport met het voorkeurstracé gaat samen met het besluit van het college van Gedeputeerde Staten naar die commissie Wegen, Verkeer en vervoer en naar de commissie Financien Strategie en Bedrijven. Voor 15 november 2002 is er een plan van aanpak voor voorbereiding en voor de reconstructie van de N242 en een afspraak over de kostenverdeling met de regio. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl