Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 03 October 2002 Betere doorstroom op ring van Alkmaar door Dynamische Verkeersmanagement

Om doorstroom op de wegen rond Alkmaar te verbeteren wordt het Dynamisch verkeersmanagement systeem uitgebreid. Op dit moment hangen er vijf Dynamische Route informatiepanelen (DRIPís) boven de wegen rondom Alkmaar. Zij geven de weggebruiker informatie over de verkeerssituatie op de routes rond Alkmaar en tussen Alkmaar en Amsterdam.

De werking van de DRIPís wordt uitgebreid en verfijnd door ze te koppelen aan verkeerslichten, een Parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) en openingstijden van de bruggen. Daarnaast moet Incident Management zorgen voor een korte afhandelingtijd na een ongeluk op het wegennet.

Onder het motto ĎSamen verkeer regelení werken Rijkswaterstaat, de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland samen in het DVM-project. Doel is de stagnerende doorstroming op de Ring Alkmaar en het knelpunt op de kruising N246-N203 aan te pakken door middel van DVM. Met de pilot doen de samenwerkende partijen ervaring op wat het effect van DVM-maatregelen is op een regionaal netwerk waarin ook niet rijkswegen zijn opgenomen.

Eerste fase van het project waren de DRIPís. Het project wordt uitgebreid met de volgende deelprojecten:

Verkeerslichten

Tweede fase van DVM project is het koppelen van verkeerslichten aan de DRIPís. Enerzijds krijgt het verkeer dat door een mededeling op een DRIP een betere route gaat nemen, daar voldoende doorstroming. Anderzijds wordt toestroom van verkeer op de overbelaste routes verminderd. Kortom de verkeerslichten als kraan. Dit is een krachtig instrument om verkeer optimaal over een wegennetwerk te verdelen. Door deze koppeling wordt de informatie op de DRIPís verfijnd. Het uitvoeren van dit deelproject heeft voor de provincie een groot leer-effect. De provincie is immers beheerder van ongeveer 180 verkeerslichten.

Bruggen

Dit deelproject bestaat uit twee delen. In het eerste deel krijgt het wegverkeer meer ruimte door de openingstijden van de Leeghwaterbrug in de spits te verminderen. Per 1 maart 2001 blijft de brug tussen 16.15 en 18.30 gesloten op twee korte perioden na. Als tegenprestatie krijgen de vaarweggebruikers een Ďblauwe golfí. Daarvoor zijn inmeldpunten in de vaarweg gerealiseerd en komt er een communicatieverbinding tussen de bruggen in Alkmaar.

Het tweede onderdeel is dat de bediening van de brug wordt vermeld op de DRIPís.

Parkeerroute-informatiesysteem (PRIS)

Met dit deelproject wordt een koppeling gemaakt tussen het Parkeerroute-informatiesysteem dat de gemeente Alkmaar realiseert en DRIPís. Op een DRIP kan informatie over parkeerroutes worden gegeven op het moment dat er geen route-informatie voor het wegennet is.

Incident Management

Om doorstroom van wegen zo goed mogelijk te houden, is het van belang dat de rijbaan na een ongeval zo snel mogelijk weer beschikbaar is voor het verkeer. Door afspraken te maken met bergingsbedrijven en hulpdiensten wordt de afhandelingtijd na een ongeval verkort. Dit komt de capaciteit van de weg ten goede.

Afstemming verschillende wegbeheerders

Een compleet DVM-systeem op zowel het hoofdwegen als het onderliggend wegennet kan alleen als er afstemming is tussen verschillende wegbeheerders in de regio. De technische en functionele systemen van zowel Rijkswaterstaat, de gemeente Almaar en de provincie Noord-Holland moeten op elkaar afgestemd worden. Dit betekent over de eigen beheersgrenzen heen kijken. Vandaar dat de drie partijen in dit project ĎSamen het verkeer regelení.

Verdere procedure

De vervolg van de pilot komt vrijdag 4 oktober ter sprake in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl