Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 16 October 2002 Noord-Holland kan reageren op het nieuwe verkeer en vervoerplan

Met de titel ‘Ruimte voor mobiliteit’ geeft het verkeer en vervoerplan van de provincie Noord-Holland aan dat mobiliteit mag. Mensen en bedrijven moeten ruimte krijgen om te kiezen hoe zij zich verplaatsen. De overheid heeft als taak de keuze van de individuele gebruiker zo goed mogelijk te faciliteren, met oog voor collectieve belangen zoals veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp van het Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland vastgesteld. Vanaf 16 oktober 2002 is het de beurt aan de inwoners van de provincie om te reageerden op de plannen.

In het plan staat wat de agenda van Noord-Holland is op het gebied van het wegen- en fietsnetwerk, openbaar vervoer, goederenvervoer, mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De provincie geeft hiermee aan welke visie zij heeft op het verkeer en vervoer in Noord-Holland. Daarbij wordt vooral ingegaan op die elementen van het beleidsveld verkeer en vervoer waar de provincie een rol speelt of bevoegdheden heeft.

Het Verkeers- en Vervoersplan omvat twee delen. Een beleidsdeel waarin visie en strategie zijn aangegeven en een daaruit afgeleid Uitvoeringsprogramma waarin concrete actieonderwerpen staan.

Mogelijkheid tot het indienen van reacties

Geïnteresseerden kunnen vanaf 16 oktober tot en met 13 november 2002 hun reactie geven. De reacties worden betrokken bij de vaststelling van het plan door Provinciale Staten in februari 2003 plaatsvinden.

Het ontwerp Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland ligt tijdens openingstijden ter inzage bij:

Eveneens is het ontwerp Verkeers- en Vervoersplan te vinden op het Internet, onder www.Noord-Holland.nl.

Ook is het als belanghebbende mogelijk mondeling te reageren. Dat kan op de volgende data:

Een ambtenaar van de provincie is aanwezig om de reacties noteren. Voor het mondeling horen, moeten belangstellenden zich vooraf aan melden bij mw. H. Jennissen, tel. (023) 514 44 29. Het is niet mogelijk per e-mail te reageren.

De reactie kan alleen betrekking hebben op het Ontwerp Beleidsdeel en op deel A van het Ontwerp Uitvoeringsprogramma. Deel B van het Uitvoeringsprogramma betreft het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur. Deel B ligt formeel niet ter inzage maar is bijgevoegd om een volledig beeld te geven het Uitvoeringsprogramma van het Verkeers- en Vervoersplan.

Verkeer en vervoerplan bestellen?

Exemplaren van het ontwerp Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland kunnen tegen kostprijs € 7,50 (incl. verzendkosten) worden besteld op tel. (023) 514 44 68. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl