Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 5 November 2001 Aanbesteding openbaar vervoer Noord-Holland noord

Programma van eisen aanbesteding Noord-Holland noord

De Wet personenvervoer 2000, die op 1 januari 2001 in werking is getreden, vormt de basis voor de uitvoering van het openbaar vervoer in Nederland. Om openbaar vervoer te verrichten, zullen vervoerbedrijven in het bezit moeten zijn van een concessie. Een concessie is het recht om, met uitsluiting van anderen, openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvlak. In deze concessie staan de rechten en plichten van concessieverleners en concessiehouder ter uitvoering van het openbaar vervoer.
De Wet personenvervoer 2000 heeft bepaald dat per 1 januari 2003 35% van het openbaar vervoer in Nederland zal worden verricht op grond van een concessie die is verleend na een procedure van openbare aanbesteding.

Voor Noord-Holland noord zijn de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland bevoegd voor respectievelijk het openbaar vervoer ten behoeve van de gemeente Alkmaar en het overig openbaar vervoer in Noord-Holland noord. De gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland hebben besloten gezamenlijk het openbaar vervoer in Noord-Holland noord aan te besteden per 15 december 2002. De duur van de concessie voor het busvervoer is zes jaar (15 december 2002 - 15 december 2008).

Ten behoeve van de aanbesteding van het openbaar vervoer moet een programma van eisen worden opgesteld. Het programma van eisen voor het busvervoer is nog in wording. Het ligt in de bedoeling de opdracht voor de aanbesteding voor 25 december 2001 te publiceren. Het programma van eisen bevalt vervoerkundige aspecten, financiële aspecten en selectie- en gunningcriteria. Een eerste concept met de vervoerkundige aspecten wordt 2 november in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer besproken. Eind november krijgt het college het complete, definitieve programma van eisen ter vaststelling voorgelegd.

Het tijdschema openbare aanbesteding Noord-Holland noord:

30 oktober 2001 Programma van eisen (vervoerkundige gedeelte) in GS
2 november 2001 Oriënterende bespreking programma van eisen in statencommissie Wegen, Verkeer en vervoer
8 november 2001 Overleg over programma van eisen met OV-Taxi met wethouders zorg in SNK
? Overleg over programma van eisen met OV-Taxi met wethouders zorg in SOW
9 november 2001 Overleg met gemeenten over programma van eisen
13 november 2001 Publieksavond
19 november 2001 Publieksavond
27 november 2001 Behandeling programma van eisen OV en OV-Taxi in GS
Behandeling programma van eisen OV en OV-Taxi in college B&W Alkmaar
Publieksavond
6 december 2001 Behandeling programma van eisen OV en OV-Taxi in commissie Alkmaar
7 december 2001 Behandeling programma van eisen OV en OV-Taxi in statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer
18 december 2001 GS besluit met eventuele wijzigingen n.a.v. behandeling in statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer
20 december 2001 Aankondiging versturen naar Bureau voor Officiële Publicaties in Luxemburg
Maart 2002 Beoordeling van de offertes
April 2002 Voorlopig gunningadvies
Mei 2002

Contractondertekening

(Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl