Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 23 November 2001 Partiële herziening streekplan Noord-Holland-Noord

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voordracht tot vaststelling van de ontwerp partiële herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord. Het betreft een tussentijdse aanpassing voor een aantal onderwerpen op het bestaand streekplan, waaronder het AZ-stadion in Alkmaar.

In de GS-vergadering van 1 mei 2000 werd ingestemd met de herziening, die betrekking heeft op een aantal onderwerpen die voortkwamen uit een eerdere evaluatie van het streekplan Noord-Holland-Noord. Het ontwerp van de herziening heeft van 11 juni tot en met 9 juli ter inzage gelegen. Er zijn 48 bedenkingen ingediend die aanleiding hebben gegeven tot een aantal aanpassingen. Het hieruit voortkomende voorlopig standpunt is toegestuurd aan degenen die hun bedenkingen hebben ingediend en is vervolgens behandeld in de Provinciale Planologische Commissie op 10 oktober. De statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur heeft op 19 oktober en 9 november 2001 een openbare hoorzitting gehouden en over het voorlopige standpunt beraadslaagt. Een aantal partijen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun bedenkingen mondeling toe te lichten. Hieruit is de conclusie getrokken dat de definitieve voordracht kon worden opgesteld voor vaststelling in de vergadering van Provinciale Staten op 10 december 2001.

De onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn de verruiming van de bouwmogelijkheden voor kleine kernen, de realisering van locaties voor voorziening bij Alkmaar (AZ-stadion) en Hoorn (Blauwe Berg) en de uitbreiding van regionale bedrijventerreinen bij Alkmaar (Boekelermeer), Heerhugowaard, Langedijk, Schagen, Enkhuizen en het WFO-terrein in West-Friesland. Voorts wordt een aantal verkeer en vervoermaatregelen mogelijk gemaakt, waaronder de aansluiting van de Lagelaan op de A9 als zuidelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer. Ook het nog te realiseren projectontwikkelingsgebied voor de bollenteelt wordt verruimd en enkele golfbanen op Texel en bij Den Helder en Wervershoof kunnen worden uitgebreid van 9-holes naar 18-holes-banen. Bij het recreatieproject Dirkshorn kan eveneens een 18-holes golfbaan worden aangelegd en bij Oude Zeug is een ruimtelijke ontwikkeling van natuurbouw, waterrecreatie en watergerelateerde bedrijvigheid mogelijk. De Zoetwaterbel bij Hoorn is ter bescherming weer in de partiële herziening van het streekplan opgenomen.

AZ-stadion
Op grond van onderzoek door Kolpron is gebleken dat voor een sluitende exploitatie, naast het gebruik van 20.000 m2 voor grootschalige detailhandelvestigingen, 40.000 m2 gebruikt zou moeten worden voor functies op het gebied van sport, vrije tijd en medische voorzieningen. Kantoren op deze locatie zijn volgens het Locatiebeleid uitgesloten omdat deze primair op stationslocaties moeten worden gevestigd. In samenspraak met de Inspectie voor RO en het Ministerie voor EZ is dit beleid voor het AZ-stadion geformuleerd.

Verdere procedure
Na vaststelling in Provinciale Staten zal de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord ter inzage worden gelegd waarmee het plan rechtskracht krijgt. Er is geen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk omdat de partiële herziening geen concrete beleidsbeslissingen bevat. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl