Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 27 November 2002 Miljoenen voor verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten hebben besloten in 2002 14,3 miljoen Euro beschikbaar te stellen voor de ‘kleine infrastructuur’ in drie Noord-Hollandse regio’s. Het gaat om subsidies voor de aanleg en verbetering van fietsvoorzieningen en voor projecten die de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen in Noord-Holland noord, Gooi en Vechtstreek en Haarlem/ IJmond. Per regio is beschikbaar:

Noord-Holland noord

Kop Noord-Holland

Bijdrage in Euro

Anna Paulowna

Uibreiding en verbetering parkeervoorzieningen NS-station Anna Paulowna

33.500

Harenkarspel

Reconstructie kruising Burgerweg-Groenhart

101.700

Harenkarspel

Herinrichting kruising Stroet-Terpweg-Groenveldsdijk

100.000

Harenkarspel

Aanleg trottoir Veluweweg en Hogebrugweg

27.500

Harenkarspel

Inrichten 60km-zones oostelijk deel gemeente

24.000

Harenkarspel

Duurzaam veilig inrichten Stroet

60.000

Harenkarspel

Duurzaam veilig inrichten Kalverdijk-Koorndijk

36.000

Den Helder

Duurzaam veilig inrichten diverse straten

23.824

Schagen *

Duurzaam veilig inrichten wijk Waldervaart

154.000

Texel

Herinrichting Dorpsstraat in De Koog tussen de Nikadel en de komgrens

238.500

Texel

Aanleg rotonde kruising Bernhardlaan-Waalderstraat

110.000

Texel

Aanleg rotonde kruising Sommeltjesweg-Laagwaalderweg

210.000

Texel

Duurzaam veilig inrichten Schilderend

167.550

Wieringermeer

Afronding duurzaam veilig inrichting Wieringerwerf fase 1

17.940

Wieringermeer

Reconstructie en aanleg fietspad Hoornseweg

210.000

Zijpe

Herinrichting en aanleg fietspad Zuidschinkeldijk te Callantsoog

90.000

Totaal

1.604.514

De bijdragen zijn afkomstig uit de Gebundelde Doeluitkering van het rijk (GDU), en Interim besluit Duurzaam veilig en zijn een bijdrage in de totale projectkosten. Onveilige kruispunten, ontbrekende delen fietspad of andere infrastructurele projecten kunnen met behulp van een bijdrage uit het GDU eerder aangelegd of verbeterd worden.

Wegbeheerders, meest gemeenten, hebben bij de provincie projecten ingediend waarvoor zij een bijdrage uit de GDU willen ontvangen. De projecten met gemarkeerd met een * zijn onder voorbehoud. Voor deze projecten moet nog overleg gevoerd worden met de indiener om te kijken wat de maatregel betekent voor de doorstroming van het openbaar vervoer.

De GDU middelen worden verdeeld over de drie regio’s volgens de verdeelsleutel die gebaseerd is op inwoneraantal en de mate van verstedelijking. Doordat projecten soms – onvoorzien- geen doorgang kunnen vinden, is er voor de dan niet te besteden gelden een reservelijst van projecten opgesteld.

De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer behandelt het voorstel van Gedeputeerde Staten in haar vergadering van 6 december 2002. Provinciale Staten nemen een definitief besluit over de GDU-gelden op 10 januari 2003. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl