Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 07 December 2001 Meer duidelijkheid gebruik WVG vervoer

Het niet op tijd komen van de Wvg taxi is de grootste klacht over het Wvg vervoer. De gemeente en de Wvg vervoerder (Transvision) proberen de klachten te verminderen door duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten van de vervoerder en van de klant. Het is belangrijk dat de klant en de vervoerder weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Wat de klant mag verwachten
De houder van de Wvg vervoerderspas heeft recht op 144 vrije zones per volledig kalenderjaar en een maandelijks bedrag. Dit extra bedrag kan gebruikt worden voor het kopen van extra zone's van '1.-. De pas is geldig in de regio Den Helder tot Alkmaar. De taxi brengt de klant van deur tot deur, voor zover dat mogelijk is. Klanten die in een flat wonen dienen beneden klaar te staan. Verder mag gebruik worden gemaakt van een rolstoelbusje, of indien de klant er voor in aanmerking komt, een personentaxi.

De klant mag eventuele hulpmiddelen en/of een blindegeleide- of SOHO hond meenemen. Indien begeleiding nodig is, mag de begeleider gratis meereizen. Meereizende inwonende gezinsleden (maximaal 3) moeten ieder '1.- per zone betalen. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis mee. Niet gezinsleden moeten '7,50- per zone betalen (dit is een gereduceerd taxitarief). De Wvg taxi rijdt tussen 06:00 en 24:00 uur. Dit zijn tevens de tijden waarop de telefooncentrale van de Wvg taxi bereikbaar is.

De vrije zone's mogen het hele jaar door gebruikt worden. Ze mogen echter niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij helpt bij het in- en uitstappen. Van de chauffeurs mag niet verwacht worden dat ze boodschappen doen of bijvoorbeeld de klant helpen bij het aantrekken van de jas.

Het Wvg vervoer is niet bedoeld voor afspraken die de klant maakt in het ziekenhuis, met de huisarts, de specialist etc. Daarvoor moet contact opgenomen worden met het Ziekenfonds.

Als de taxi niet op tijd komt
Ondanks alle inspanningen van de Wvg vervoerder is het mogelijk dat het vervoer niet helemaal vlekkeloos verloopt. Daarom zijn er spelregels opgesteld. De klant dient minimaal een uur voordat hij/zij opgehaald wil worden telefonisch een taxi te bestellen. Maximaal een kwartier na het afgesproken tijdstip dient de vervoerder de klant op te halen. Wanneer dat dreigt te mislukken, dient de vervoerder dat aan de klant mee te delen. Als de taxi de klant te laat ophaalt of als de klant niet op het afgesproken tijdstip aankomt, kan de klant een klacht indienen. Als de klacht gegrond is, ontvang de klant extra zone's (is gelijk aan het aantal gebruikte zone's van desbetreffende rit). Deze zone's worden bij het tegoed opgeteld.

Wat van de Wvg vervoerspas houder verwacht wordt
De klant dient minimaal een uur van tevoren naar de taxicentrale te bellen om een rit af te spreken. Het telefoonnummer is: 0900-55.55.55.0 (22 cent (10 eurocent) per minuut). De centrale is 7 dagen per week van 06:00 tot 24:00 uur bereikbaar.

De volgende informatie moet door de klant aan de taxicentrale worden doorgegeven: het pasnummer, het afhaaladres, het bestemmingsadres, het tijdstip waarop de klant wil vertrekken, het aantal personen waarmee de klant wil reizen, of deze personen inwonende gezinsleden zijn, begeleiders of anderen; of er hulpmiddelen mee moeten, of de klant op een bepaald tijstip op de bestemming wil zijn. Wanneer de klant recht heeft op een gratis begeleider, maar toch alleen gaat reizen, dient dat ook doorgegeven te worden.

Verder is het belangrijk dat de klant op het afgesproken tijdstip klaar staat zodat er geen problemen ontstaan bij de volgende klant. Als een klant gaat verhuizen moet hij/zij de nieuwe gegevens doorgeven aan de gemeente.

Wat de vervoerder mag
Als de klant minder dan een uur van tevoren vervoer heeft besteld kan de ophaaltijd van de taxi niet gegarandeerd worden. Daarnaast mag de vervoerder ritten en dus passagiers gecombineerd vervoeren. Er mag in de taxi niet gerookt worden.

Wat de vervoerder moet
De vervoerder is verplicht op het gewenste tijdstip voor te rijden. Hij heeft daarbij een uitlooptijd van 15 minuten. De omrijtijd, die gemaakt wordt op ritten te combineren, mag niet langer zijn dan 15 minuten. De gewenste eindtijd blijft gegarandeerd. Tenslotte dienen de chauffeurs de cliŽnten behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen.

Als er klachten zijn
Voor een snelle en zorgvuldige afhandeling van een klacht over het Wvg vervoer kan de klant contact opnemen met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Deze onafhankelijke instelling zorgt ervoor dat de klacht op de juiste plek terecht komt.

Een klacht kan op verschillende manieren worden ingediend:
Telefoon : 0223-618284 (maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 15:00 uur)
Fax : 0223-619890
E-mail : ikg@rpcphn.nl
Brief : Pastoor Koopmanweg 20, 1784 NX Den Helder
Antwoordkaart: bevinden zich in taxi's en busjes en bij uw gemeente (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl