Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 22 Januari 2003 Geld voor oplossing files N 242

Nu overeenstemming is bereikt met betrokken gemeentes over hun bijdrage, maken Gedeputeerde Staten de weg vrij voor de reconstructie van de N 242. Een oplossing van de dagelijkse fileproblemen op de N 242 tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk is nu in zicht. Met het plan worden niet alleen de fileproblemen aangepakt, het levert ook verbeteringen op voor het openbaar vervoer, fietsers én de verkeersveiligheid.

De werkzaamheden zullen drie jaar in beslag nemen. Het streven is de uitvoeringswerkzaamheden voor de N 242 te starten voor 1 januari 2005 en voor 1 januari 2008 op te leveren. De financiering van het project, dat € 120 miljoen gaat kosten, gebeurt op verschillende wijzen. Zo dragen de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer in totaal € 7 miljoen bij aan het project. De provincie maakt de komende negen jaar jaarlijks € 8 miljoen vrij uit een overheidsfonds (de GDU+), dat inclusief rente een bedrag van plusminus € 73 miljoen oplevert.

Gedeputeerde staten hebben zich ook verplicht tot een eigen bijdrage van € 40 miljoen, waarvan voor € 4 miljoen reeds dekking is aangegeven. Op 11 november 2002 besloten de staten tijdens de begrotingsbehandeling 2003 om uit de motorrijtuigenopcenten een bedrag van € 4 miljoen beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de N 242 (motie 70-3). De nieuwe staten beslissen over dekking van de resterende bijdrage.

Het plan

In nauwe samenwerking met de HAL-gemeenten (Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk), de gemeente Schermer en Rijkswaterstaat Noord-Holland is gezocht naar een snelle en duurzame oplossing voor de knelpunten op de N242 voor het gedeelte vanaf de Smaragdweg (gemeente Alkmaar) tot en met het Nollencicuit (gemeente Heerhugowaard). Het voorkeurstracé van de provincie Noord-Holland ziet er als volgt uit:

Autoverkeer

In het voorkeursalternatief zijn alle kruisingen met de N242 vanaf de Smaragdweg tot en met het Nollencircuit ongelijkvloers. De essentie van de voorgestelde oplossing is het combineren van 3 bestaande kruispunten (Westdijk, Omval / Noordervaart en de Nieuwe Schermerweg) tot één aansluiting met de N242.

De Nieuwe Schermerweg wordt vanaf de Kraspolderbrug (Alkmaar Centrum) recht doorgetrokken naar de N243 (Noordervaart). Deze weg kruist de N242 ongelijkvloers over één viaduct. Deze verlengde Nieuwe Schermerweg wordt aangesloten op de N242 voor autoverkeer in alle richtingen. De N244 vanuit de Zaanstreek wordt doorgetrokken langs de oostzijde van de N242 tot de verlengde Nieuwe Schermerweg. De Omval wordt ontsloten aan de westzijde van de N242 ook via de Nieuwe Schermerweg.

Hierdoor komen twee aansluitingen op de N242 te vervallen. Door het vervallen van kort op elkaar in- en uitvoegend verkeer neemt de capaciteit en de verkeersveiligheid van de N242 toe. De kapitaalintensieve kunstwerken zoals open tunnelbak bij de Omval, het aquaduct en het viaduct bij de Westdijk zijn niet meer nodig. De N242 wordt in eerste instantie met 2 x 2 rijstroken uitgevoerd.

Openbaar vervoer

Om doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen komt er een vrije lijnbusbaan tussen Alkmaar (Kraspolderbrug) en Heerhugowaard (Middenweg) naast en ten oosten van de N242.

Fietsverkeer

In het voorkeursalternatief is een aantal fietsverbindingen verbeterd. Bij het Nollencircuit wordt een fietsverbinding aan de zuidzijde van de Nollenweg voorgesteld. Hierdoor kan het fietsverkeer duurzaam veilig gebruik maken van het viaduct over de N242. Tevens wordt de belangrijke fietsverbinding Heerhugowaard - Alkmaar Noord/Centrum verbeterd. Er komen kruisingsvrije fietsverbindingen met de N242 tussen de Noordervaart – Omval en nabij de Leeghwaterbrug.

Procedure

Het besluit zal op 7 februari a.s. worden besproken met de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer en de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl