Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 01 Maart 2004 Minder verkeersslachtoffers op plattelandswegen mogelijk

PURMEREND - De negen waterschappen met wegenbeheer in hun takenpakket hebben goede ervaringen op-gedaan met het wijzigen van 80 km-plattelandswegen in 60 km-wegen. Uit grootschalig praktijkonderzoek van de Unie van Waterschappen in samenwerking met de SWOV (3.000 kilometer weg onderzocht) blijkt dat een daling van het aantal verkeersslachtoffers met maar liefst 25% op bepaalde wegen is gerealiseerd.

Kosteneffectief

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het om een zeer kosteneffectieve maatregel gaat. Met slechts 16.000 euro is een besparing van een ernstig verkeersslachtoffer mogelijk. Geen enkele andere infrastructurele maatregel is zo effectief. Op de 47.000 kilometer plattelandswegen vallen jaarlijks 2.500 ziekenhuisgewonden en 340 verkeersdoden. Dit laatste cijfer betreft ruim 30% van het totaal jaarlijks aantal verkeersdoden in Nederland.

Waterschappen verder met de 60 km maatregel

De resultaten van het onderzoek steunen de wegbeherende waterschappen in hun ambitie om de 60 km-maatregel verder te implementeren. Het gaat hierbij om 1.500 tot 2.000 kilometer waterschapsweg. Het streven is om het 60 km-programma voor 2010 af te ronden. Waterschappen zullen minstens de helft van de financiering op zich nemen. Aanvullende financiering dient er te komen van provincies en kaderwetgebieden.

Op veel plattelandswegen is de gevonden reductie van 25% verkeersslachtoffers mogelijk. Qua ongevallenbeeld zijn de onderzochte waterschapswegen representatief voor Nederland. Of een even grote reductie ook zal plaatsvinden op alle nog aan te passen wegen hangt af van lokale kenmerken zoals bochtigheid en het aantal kruispunten

Verdere verbetering verkeersveiligheid op plattelandswegen mogelijk In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig dat liep van 1997 tot en met 2003 hebben waterschappen 4.000 van de 7.000 kilometer plattelandsweg die zij beheren heringericht tot 60 km-wegen. Ook gemeenten hebben een groot aantal 60 km-wegen ingericht. Naast het plaatsen van borden met 60 erop gaat het met name om verhogingen in het wegdek bij gevaarlijke kruispunten. Weggebruikers matigen hierdoor hun snelheid en ze worden attent ge-maakt op gevaarlijke kruispunten. Om de effecten van de 60 km-maatregel nog te versterken zijn aanvullende maatregelen gewenst. Op korte termijn gaat het hierbij met name om verkeershandhaving. Op termijn zien waterschappen met name heil in de 'Intelligente Snelheidaanpassing'. Deze waarschuwt een bestuurder automatisch voor een overschrijding van de maximumsnelheid. Soms wordt de snelheid zelfs automatisch begrensd. Het aantal drempels moet tot een minimum beperkt blijven. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl