Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 17 Mei 2004 Tijdelijk parkeerverbod Wieringerwerf & Middenmeer

Tijdelijk parkeerverbod (met wegsleepregeling) in Wieringerwerf op 20 mei en in Middenmeer op 22 mei a.s.

In verband met de Meertour wielerwedstrijd hebben burgemeester en wethouders besloten om een tijdelijk parkeerverbod voor motorvoertuigen in te stellen op donderdag 20 mei a.s. in de volgende straten in Wieringerwerf:

van 15.00-21.30 uur. (Ook is hier de wegsleepregeling van kracht, zie onder).

Tevens hebben zij besloten eenzelfde parkeerverbod in te stellen op 22 mei a.s. in de volgende straten in Middenmeer:

ook van 15.00-21.30 uur

De betreffende weggedeelten zijn met borden aangegeven.

Tevens is hierbij de Wegsleepverordening van toepassing verklaard. Staan er op genoemde dag en uren toch auto's of andere motorvoertuigen geparkeerd op de betreffende weggedeelten, dan kunnen deze van gemeentewege worden verwijderd en overgebracht naar de gemeentewerf, Medemblikkerweg 2. In ieder geval krijgt men dan een procesverbaal.

Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar medewerking.

Tegen deze beschikking staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen (art. 7:1 Algemene wet bestuursrecht). Dit dient men binnen zes weken na de dag volgende op die van bekendmaking (verzenddatum) te doen door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de beschikking, zodat deze tijdens de termijn van behandeling van kracht blijft. Om dit te voorkomen kan men wel een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening (art. 8:81 Awb) doen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht bij de rechtbank, Postbus 252, 1800 BG Alkmaar. (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl