Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 13 Juli 2004 Reconstructie noordelijk deel N242 gereed

Met een druk op de knop van de nieuwe verkeersregelinstallatie op het kruispunt Roskamsluis, opende gedeputeerde Cornelis Mooij 5 juli officieel het gereconstrueerde (noordelijke) deel van de N242. De provinciale N242 tussen de Roskamsluis en de Smuigelweg is het afgelopen jaar flink op de schop gegaan: door een groot aantal maatregelen is de weg een stuk veiliger geworden en kan het verkeer aanzienlijk vlotter doorstromen.

De N242 is een belangrijke verkeersader in het gebied rond Alkmaar. De provincie Noord-Holland investeert miljoenen euro's in het veiliger, leefbaar en bereikbaar maken van de regio rond Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Schermer. Dat doet de provincie in samenwerking met gemeenten en rijk door het aanleggen van busbanen, fietspaden, fietsbruggen en de reconstructie van de N242 en de N245. De maatregelen die sinds april 2003 zijn genomen in het noordelijke deel van de N242, vormen hiervan een onderdeel.

Een veilige inrichting

Een belangrijk onderdeel van de reconstructie vormde de aanleg van een geheel nieuwe weg parallel aan de bestaande N242. De 'oude' weg is nu uitsluitend bestemd voor langzaam verkeer (landbouwvoertuigen en fietsers) en bestemmingsverkeer. Op de oude weg vonden voorheen nogal wat ongelukken plaats waarbij fietsers en voetgangers betrokken waren. De weg is in de nieuwe situatie veel veiliger geworden.

Ook op het kruispunt Smuigelweg is de verkeersveiligheid sterk verbeterd. Vroeger vonden hier veel zogenaamde voorrangsongevallen plaats. Op dit kruispunt is een verkeersregelinstallatie geplaatst. De vele schoolkinderen die hier naar de overkant moeten, kunnen nu veilig oversteken. Het kruispunt Roskamsluis is eveneens voorzien van een verkeersregelinstallatie. Daarnaast is het hele traject 'duurzaam veilig' ingericht, wat inhoudt dat de beide verkeersstromen gescheiden zijn. Inhalen over dit wegvak is niet meer mogelijk waardoor frontale aanrijdingen worden voorkomen.

Een betere verkeersafwikkeling

Twee kruispunten (Roskamsluis en Smuigelweg) zijn geheel opnieuw ingericht. Door het scheiden van het verkeer (landbouw- en bestemmingsverkeer aan de ene en doorgaand verkeer aan de andere kant) is de doorstroming op de hoofdweg verbeterd. Er ontstaat geen oponthoud meer door landbouwvoertuigen of afslaand bestemmingsverkeer.

Het kruispunt Roskamsluis heeft tevens een 'bypass' gekregen. Het verkeer dat van Heerhugowaard komt, kan nu ongehinderd doorrijden in de richting van Middenmeer/Leeuwarden. Om het verkeer te scheiden is bij de Roskamsluis een parallelbrug aangelegd voor het langzame verkeer (landbouwvoertuigen en fietsers) en het bestemmingsverkeer. Hierdoor is de veiligheid voor het langzame verkeer verhoogd, terwijl het doorgaande verkeer sneller kan worden afgewikkeld op de hoofdweg N242/N504.

Oog voor dier en milieu

In het project is rekening gehouden met dier en milieu. Zo zijn er onder de nieuwe weg twee zogenaamde duikers (open verbindingen in de vorm van grote buizen) aangelegd, éen voor een goede waterbeheersing en voor zwemmende dieren, en een tweede voor de landdieren. De dieren kunnen zo ongehinderd van hun gehele (leef-)gebied gebruik blijven maken. Ook een gebied naast de nieuwe weg krijgt een natuurlijke inrichting. Het gebied zal afwisselend uit natte en droge delen bestaan. In het gebied met lage struiken en natte oeverstroken gedijen de planten en dieren goed. Een voorbeeld zijn de natte ecologische gebiedjes langs de N241, tussen Verlaat en Opmeer vlak bij de Langereis.

(Her-)gebruik materialen

Waar mogelijk is bij de reconstructie van de weg gewerkt met geluidsreducerend asfalt. Op éen plaats was dit om technische redenen niet mogelijk: hier is voor de bewoners alsnog een geluidsscherm geplaatst. In de fundering van de wegconstructie is gewerkt met hergebruikte bouwstoffen (gebroken puin).

Goede samenwerking

In april 2003 zijn de werkzaamheden van start gegaan. Het totale werk is drie maanden eerder gereedgekomen dan gepland. Dit is mogelijk geworden door een strakke planning en een uitstekende afstemming en samenwerking met alle betrokkenen. Ook de zachte winter heeft hierin een handje geholpen.

Kosten

De kosten voor het totale project zijn ruim € 10 miljoen. Het project is gefinancierd door de provincie Noord-Holland

Toekomstige werkzaamheden N242

Er staat een volgende, zeer ingrijpende reconstructie op stapel, namelijk die van de oostelijke ring om Alkmaar. De werkzaamheden starten begin 2005. Ook hier is het doel een vlotte verkeersafwikkeling op de drukke N242 én het bevorderen van de verkeersveiligheid. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl