Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 14 Juli 2004 Voldoende voor Openbaar Vervoer in Noord-Holland

Op 13 juli hebben Gedeputeerde Staten kennis genomen van de jaarverslagen 2003 voor de openbaar busvervoerconcessies Noord-Holland Noord, IJmond en Gooi en Vechtstreek. Het is voor het eerst dat de provincie Noord-Holland jaarverslagen uitgeeft voor de concessiegebieden openbaar vervoer. De jaarverslagen geven inzicht in de prestatie van de vervoerder en ze geven aan of wordt voldaan aan de met de vervoerder overeengekomen afspraken.

De provincie Noord-Holland maakt afspraken met vervoerders over het openbaar vervoer in de regio. De provincie is één van de eerste vervoersautoriteiten die via jaarverslagen bekend maakt hoe de afspraken uitgevoerd zijn. In de drie concessiegebieden, Noord-Holland Noord, IJmond en Gooi en Vechtstreek, is Connexxion Openbaar Vervoer de vervoerder. Naar aanleiding van het niet op tijd vertrekken van bussen wordt voor het gebied Noord-Holland Noord een boete opgelegd aan Connexxion. In het najaar wordt de hoogte van deze boete vastgesteld.

Per regio vallen enkele punten uit het jaarverslag op.

Noord-Holland Noord

In 2003 hebben bijna 9 miljoen reizigers gebruik gemaakt van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. Uit een viertal steekproeven die in 2003 zijn gehouden komt naar voren dat vijftig procent van de bussen conform dienstregeling heeft gereden. Redenen voor het niet stipt rijden van de bussen lopen uiteen. De kostendekkingsgraad, het gedeelte van de totale kosten dat door de reizigers zelf wordt opgebracht, is bijna 2 % gestegen naar 41,3 %.

De toegankelijkheid van de bussen is in Noord-Holland Noord verbeterd door de inzet van 13 lagevloer bussen op lijn 160-162 (Heerhugowaard - Bergen via Alkmaar) en de instroom van semi-lagevloerbussen op lijn 350 (Alkmaar - Leeuwarden via de afsluitdijk). Het aantal reizigers dat in de bus moet staan is in 2003 ten opzichte van 2002 gedaald. Slechts bij 2% van de ritten hadden reizigers op (een deel van) het traject geen zitplaats.

Het busvervoer werd door de reizigers gewaardeerd met een 6,5.

IJmond

In de regio IJmond hebben in 2003 ongeveer 5,1 miljoen mensen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, dit is een lichte daling ten opzichte van 2002. De kostendekkingsgraad is ruim 2 % gedaald naar 44,1 %. Op basis van een steekproef heeft ongeveer 60 % van de bussen in 2003 op tijd gereden. De exacte oorzaak van het te laat vertrekken is niet bekend. Er zijn 520 ritten (0,3 % van het totaal) niet gereden, waarvan iets meer dan de helft verwijtbaar is aan de vervoerder.

Het busvervoer werd door de reizigers gewaardeerd met een 7,0.

Voor de Fast Flying Ferries (de bootverbinding tussen Velsen en Amsterdam CS) is een aparte concessie afgegeven door de provincie. In 2003 werden ruim 260.000 passagiers vervoerd. De kostendekkingsgraad bedroeg 49 %.

Gooi en Vechtstreek

In 2003 reisden ongeveer 4,7 miljoen mensen met het openbaar vervoer in de Gooi en Vechtstreek. Naar schattig is het gebruik van het openbaar vervoer met 10 % gedaald ten opzichte van 2002. Waarschijnlijk komt dit mede door het goede weer in 2003, waardoor veel mensen de fiets namen. De kostendekkingsgraad is ruim 1 % gedaald naar 38,7 %. Op basis van een steekproef heeft ongeveer 53 % van de bussen in 2003 op tijd gereden.

Het busvervoer werd door de reizigers gewaardeerd met een 6,9. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl