Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 11 Februari 2005 395 miljoen voor betere bereikbaarheid

GS hebben 395 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die de bereikbaarheid binnen de provincie verbeteren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen fors extra investeren in een betere bereikbaarheid in de provincie. Hiervoor trekt de provincie € 395 miljoen uit. GS hebben besluiten genomen over de wegen en openbaar vervoerprojecten die in aanmerking komen versneld uitgevoerd te worden. De provincie wil hiermee een stevige impuls geven aan de uitvoering van grote infrastructuurprojecten in Noord-Holland. Voor een aantal gemeenten betekent dat lang gekoesterde wensen in vervulling kunnen gaan. GS hebben in totaal 16 projecten geselecteerd.

Medio vorig jaar hebben Provinciale Staten (PS) de ruimte gegeven voor deze Extra Investeringsimpuls. Ongeveer de helft van het geld gaat naar openbaar vervoerinfrastructuur, de andere helft naar wegen. GS willen nog in deze statenperiode definitief de provinciale bijdrage uit de investeringsimpuls toekennen. Dit is een uitkomst voor een groot aantal gemeenten die de afgelopen tijd voorstellen bij het provinciebestuur hebben ingediend. Zonder provinciale bijdrage zouden deze projecten niet van de grond zijn gekomen. De geselecteerde projecten kunnen nu versneld uitgevoerd worden.

Door GS zijn concrete bedragen in het investeringsprogramma opgenomen voor de projecten waarover al eerder besluiten zijn genomen (zoals over de N201, de bereikbaarheid van het Media Park Hilversum, Bereikbaarheid van de kust bij Zandvoort en omgeving en doorstromingsmaatregelen voor het streekvervoer). Voor de andere projecten geldt dat GS deze projecten na een zorgvuldige weging hebben geselecteerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Westfrisiaweg, de Zuidtangent en de Oostweg in Haarlem en de Zuidelijke Randweg bij Zaanstad.

GS bieden het voorstel nu aan PS aan, die begin maart twee hoorzittingen zullen organiseren om van de bevolking te horen wat men van het voorstel vindt. De hoorzittingen vinden plaats op 1 maart in Haarlem en op 2 maart in Heerhugowaard. In april 2005 kan dan de extra investeringsimpuls, inclusief de projecten en de prioriteitvolgorde, door PS worden vastgesteld.

Verantwoordelijk gedeputeerde C. Mooij gaat de komende tijd met de betrokken wethouders bekijken hoe de steun die de provincie de gemeenten wil bieden vorm kan krijgen. De provincie wil vanuit haar rol de gemeenten de helpende hand bieden om zodoende een aantal projecten van de grond te krijgen. Voorwaarde daarvoor is wel dat over de projecten tijdig besluiten worden genomen. Er is dus veel werk aan de winkel om de beoogde versnelling waar te maken.

Er zijn meer projecten dan er geld beschikbaar is, daarom hebben GS een prioriteitsvolgorde vastgesteld. Wanneer een project niet doorgaat, de voorbereiding te lang duurt of een project goedkoper uitvalt kan in dat geval direct een ander project worden uitgevoerd. Gedeputeerde Mooij zal daarom binnenkort aan de betrokken bestuurders uitleg geven over de procedure.

Eerder (in mei 2004) hebben PS de wens uitgesproken € 500 miljoen extra te willen investeren in weginfrastructuur, openbaar vervoer, economie en zorg. Naast de programma's voor weg- en openbaarvervoer-infrastructuur is een programma zorginfrastructuur in voorbereiding, waarvoor € 95 miljoen beschikbaar is. Vorig jaar werd al het programma Versterking van de economie Noord-Holland Noord door het cluster Duurzame Energie bekend. Hiervoor is € 10 miljoen beschikbaar.

Het programma "Extra Investeringsimpuls bereikbaarheid Noord-Holland" omvat de volgende projecten:

Wegen:

Openbaar Vervoerinfrastructuur:

(bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl