Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 24 Maart 2005 Winnaar OV-reis-idee - Beloon de trouwe busreiziger

Beloon de trouwe busreiziger met airmiles of cadeau-aanbiedingen en maak het reizen met de bus zo aantrekkelijker. Dit was het winnende idee in de campagne Ook een OV-reis-idee? Denk verder! De winnaar ontving de prijs - een reischeque ter waarde van Ä 1000 - op donderdag 17 maart tijdens de slotconferentie in Slot Schagen, uit handen van gedeputeerde Verkeer en Vervoer Cornelis Mooij. Met een kort en krachtig: 'Het laatste woord is aan de reiziger' sloot de gedeputeerde de conferentie af. Daarmee vatte hij in ťen zin de belangrijkste 'les' van de gastsprekers ťn van de Noord-Hollandse reiziger samen.

Met de campagne Ook een OV-reis-idee? Denk verder! riep de provincie begin februari inwoners van Noord-Holland op om te komen met originele en vernieuwende ideeŽn voor verbetering van het busvervoer in Noord-Holland Noord.

De campagne werd afgesloten met een conferentie. Een viertal sprekers liet zijn licht schijnen over de vraag: Innovaties in het openbaar vervoer: hoe komen die tot stand? Een adviesforum, dat ook het winnende idee selecteerde, overhandigde tijdens de conferentie een rapport met aanbevelingen aan de gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer. In het rapport, Kansen voor Innovaties. Openbaar vervoer in Noord-Holland noord, zijn alle 82 ideeŽn opgenomen die door inwoners van Noord-Holland zijn ingebracht. Daarnaast bevat het rapport een reeks aanbevelingen voor verbeteringen en vernieuwingen in het openbaar vervoer. Deze zijn gebaseerd op innovatie-ideeŽn die elders met succes zijn toegepast. Nog dit jaar komt het dagelijks bestuur van de provincie met concrete voorstellen voor de verbetering van het busvervoer in Noord-Holland Noord en de besteding van de Ä 4 miljoen die Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor ter beschikking hebben gesteld.

Twee extra prijzen

Omdat er een overvloed was aan goede ideeŽn stelden ook de NS en Connexxion prijzen ter beschikking. Twee NS-lentetoers, goed voor twee dagen 1e klas vrij reizen voor twee volwassenen en drie kinderen, gingen naar een inwoner van Schagen voor zijn uitgebreide suggesties (inclusief tekeningen) voor verbetering van het spoorvervoer. De prijs van Connexxion, een vrij te besteden OV-cheque ter waarde van Ä 500, ging naar een indiener die het originele idee aanleverde van een persoonsgebonden vervoerbudget.

Resultaten van de campagne Ook een OV-reis-idee? Denk verder!

In totaal ontving de provincie 82 inzendingen. Deze vallen grofweg in twee categorieŽn uiteen: een aantal indieners wil graag de oude buslijn op de hoek van de straat terug. Een groot aantal anderen hebben goed nagedacht over wat zij als reiziger verlangen van het openbaar vervoer. Een paar voorbeelden: de fiets mee in de bus; busjes op afroep in dunbevolkte gebieden; voordeelurenkaart voor de bus; Euro-kaartje standaardtarief voor de bus, en nog vele andere.

Om de ideeŽn te selecteren en te beoordelen heeft de provincie een aantal deskundigen uitgenodigd zitting te nemen in het 'Adviesforum innovaties openbaar vervoer'. Naast de beoordeling van ideeŽn van inwoners heeft het adviesforum ook zelf een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze richten zich op:

  1. Ketenbeheersing (verbeteren van aansluitingen)
  2. Kaartsoorten (het openbaar vervoer aantrekkelijker maken door invoering van nieuwe kaartsoorten)
  3. Scholierennetwerk: (betere afstemming van het openbaar vervoer op de behoeften van scholen en hun leerlingen)

Het forum heeft alle ideeŽn van de inwoners van Noord-Holland en de eigen aanbevelingen gebundeld in het rapport Kansen voor Innovaties. Openbaar vervoer in Noord-Holland noord dat is aangeboden aan de gedeputeerde Verkeer en Vervoer.

Conferentie OV-Innovaties: Van heli-mobiel tot anti-katerbus

Voorafgaande aan de prijsuitreiking gaven de projectleider OV-Innovaties van Provincie Noord-Holland en drie gastsprekers hun visie op innovaties in het openbaar vervoer.

De aftrap werd verzorgd door mevrouw J. Reijs van Provincie Noord-Holland.

Zij gaf aan dat de provincie er werk van maakt te onderzoeken of het openbaar vervoer voldoet een de wensen van de gebruiker. Hiertoe is de provincie voortdurend in gesprek met gemeenten en consumentenorganisaties, en laat zij regelmatig onderzoek verrichten. Zo is voor Noord-Holland Noord zorgvuldig in kaart gebracht hoe de mensen zich in deze regio verplaatsen: van wonen naar werken, van wonen naar school, van wonen naar ziekenhuis, etcetera.

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in Noord-Holland Noord nauwelijks 'witte plekken' zijn. Waar wel goed naar gekeken zou moeten worden is de frequentie van de bus op trajecten waar veel gereisd wordt. Met het in kaart brengen van 'reisbewegingen' zoals hierboven beschreven, heeft Provincie Noord-Holland al een flinke stap gezet in de richting van een vraaggestuurde methode van het aanbesteden van het openbaar vervoer. Mevrouw Reijs gaf tot slot aan blij te zijn met de suggesties van alle inzenders omdat duidelijk naar voren is gekomen wat reizigers belangrijk vinden: betrouwbaarheid, comfort en goede informatie.

De heer Korver van TNO hield zijn gehoor voor wat iemand moet doen - en vooral moet laten - om succesvol te innoveren. Tot zijn belangrijkste tien 'lessen' behoort de aanbeveling: 'betrek de klant structureel bij de ontwikkeling van nieuwe diensten' en 'experimenteer met nieuwe marktvormen.'

De tweede gastspreker, de heer van de Velde van de Erasmus Universiteit, gaf aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden uit Japan en Engeland aan hoe door bepaalde, met name op de klant gerichte, maatregelen het gebruik van het openbaar vervoer aanzienlijk kan worden vergroot.

De heer Peters van de Universiteit Maastricht sloot de rij met een filosofisch getint betoog. Aan de hand van het succesverhaal van Thomas Cook- 'uitvinder' van de georganiseerde reis - illustreerde hij zijn stelling dat vernieuwing in het reizen in essentie neerkomt op het oplossen van problemen. De les van Cook: 'de reiziger staat centraal en die reiziger wil niet alleen snel, maar vooral ook probleemloos en betrouwbaar van A naar B'.

Samenstelling Adviesforum innovaties openbaar vervoer

Het 'Adviesforum innovaties openbaar vervoer' bestaat uit mensen met expertise op het gebied van (openbaar) vervoer, marketing, innovatie, en/of vernieuwende kennis. Het forum bestaat uit:

Het rapport Kansen voor Innovaties. Openbaar vervoer in Noord-Holland noord is te downloaden op www.noord-holland.nl. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl