Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 17 Mei 2005 Provincie geeft openbaar vervoer in Noord-Holland Noord impuls van 3 miljoen

Met een groot pakket aan maatregelen krijgt het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord een stevige impuls. Gedputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zijn akkoord met een verbeterprogramma van structureel € 2 miljoen per jaar, dat voornamelijk wordt besteed aan aanpassingen in het lijnennet. Daarnaast hebben GS besloten € 900.000 uit te trekken voor verbetering van de stiptheid van het openbaar vervoer, reisinformatie, sociale veiligheid, aansluiting bus-trein, en het vervoer voor speciale doelgroepen. De kosten worden gedekt uit de in 2005 beschikbare stelpost van €4 miljoen (€2 miljoen collegeprogramma en € 2 miljoen motie PS d.d. 14 juni 2004). Voor het resterende deel van de beschikbare middelen doen GS nog een aanvullend voorstel.

Bij de uitwerking van het programma is goed gekeken naar de ideeën die inwoners van Noord-Holland indienden tijdens de campage 'Ook een OV-reisidee? Denk verder!' gehouden in februari j.l. en de aanbevelingen van het Adviesforum Innovaties dat deze ideeën heeft beoordeeld. Ook is het hele lijnennet tegen het licht gehouden: hoewel het net op hoofdpunten voldoet aan de criteria en ook alle betrokken gemeenten overwegend positief zijn, is toch een aantal zwakke plekken opgespoord. Hierbij is goed gekeken naar (het belang van) de functies van bepaalde locaties. Waar veel gewerkt, gewoond of gerecreëerd wordt zijn lijnen uitgebreid of frequenties aangepast. De wijzigingen in het lijnennet kosten structureel € 2 miljoen per jaar en gaan 11 december 2005 in, tegelijk met de start van de nieuwe dienstregeling.

De eenmalige bijdragen die het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord vooral een kwaliteisimpuls moet geven zijn:

* een structurele bijdrage aan het project Bereikbaarheid kust (€ 40.000,-) voor extra bussen naar Egmond aan Zee en Bergen aan Zee in de zomerperiode met ingang van 2005. * dekking van de structurele kosten voor de uitbreiding van de dienstregeling van de standlijnen 262 (Bergen - Bergen aan Zee) en 267 (Castricum - Castricum aan Zee) (€ 60.000,-). Hiertoe was al eerder besloten (in oktober 2004). * Dekking eenmalige campagekosten (€ 160.000,-) * Stimulering verbetering aansluitingen tussen bus en trein (€ 100.000,-). * Eenmalige aanschaf van boordcomputers voor busvoertuigen in de regio Alkmaar (€ 250.000,-) ter bevordering van de stiptheid. * Verdere ontwikkeling van een marketingvoorstel ten aanzien van tarieven en kaartsoorten (€ 25.000,-). * Verdere ontwikkeling en vormgeving van een scholierenvervoernetwerk (€ 60.000,-). * Verbetering van de sociale veiligheid op de haltes in het landelijk gebied in 2005 (€ 50.000,-) voor haltepaal lichtknoppen. * Analyse van de vervoerbewegingen van de OV-taxi (€ 25.000,- ).

Aanpassingen lijnennet Noord-Holland-Noord per 11 december 2005

(Lijnnummer, Voorstel)

(bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl