Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 22 Juni 2005 `Hoogheemraadschap moet wegentaak houden`

PURMEREND - Het hoogheemraadschap moet de wegentaak behouden. Dat is het advies van onafhankelijk bestuurlijk verkenner Ted Jansen die door het hoogheemraadschap is ingehuurd. Jansen bezocht in de maanden april en mei de gemeenten in het gebied en de provincie en inventariseerde hun standpunten over de wegentaak. De verkenning van Jansen is een onderdeel van het onderzoek dat het hoogheemraadschap laat doen naar de toekomst van de wegentaak.

Geen eigenlijke taak

In december 2004 heeft het College van Hoofdingelanden het Meerjarenbeleidskader 2005-2008 vastgesteld. Hierin staat onder meer dat het wegenbeheer geen eigenlijke taak is van het hoogheemraadschap en dat het feit dat we in veel gemeenten wel wegen beheren en in andere gemeenten niet, in toenemende mate leidt tot discussies. Dat is de reden waarom het hoogheemraadschap dit jaar een onderzoek doet naar het al dan niet voortzetten van de wegentaak.

Verschillende scenario's

In februari zijn de voorbereidingen gestart in de vorm van het maken van een plan van aanpak voor het onderzoek dat zich richt op verschillende scenario's: behoud, overdragen of uitbreiden van de wegentaak. Voor al deze scenario's worden globaal de gevolgen voor alle betrokkenen in kaart gebracht. Het algemeen bestuur wil namelijk een gefundeerde keuze kunnen maken, die gebaseerd is op inzicht in:

Bestuurlijk verkenner

Voor een deel van het onderzoek, namelijk het inventariseren van de standpunten van medewegbeheerders, is een onafhankelijk bestuurlijk verkenner aangesteld. Deze verkenner, de heer T. Jansen, heeft in de maanden april en mei de gemeenten en de provincie bezocht om hun standpunten over de wegentaak te inventariseren.

Conclusie

De heer Jansen heeft zijn onderzoek inmiddels afgerond en zijn bevindingen verwerkt in een rapportage en een advies aan ons bestuur. De conclusie van Jansen is dat de verschillende partijen het meeste baat hebben bij een voortzetten van de wegentaak door het hoogheemraadschap.

Najaar 2005 2e deel onderzoek gereed

Het tweede deel van het onderzoek wordt door onszelf verricht. Dit afrondende deel behandelt de gevolgen van de verschillende scenario's voor de burgers, gemeenten en het hoogheemraadschap. Organisatorische vormen en personele consequenties zullen daarbij onder andere in beschouwing worden genomen. Dit tweede deel leidt uiteindelijk tot een voorstel voor besluitvorming. Dit voorstel, waarbij de onderzoeksresultaten uit het rapport Jansen worden betrokken, wordt in het najaar behandeld door achtereenvolgens het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden, de commissie Waterkeringen en Wegen en het College voor Hoofdingelanden. De uitspraak van het CHI bepaalt de koers van de vervolgens te nemen stappen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl