Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 05 Oktober 2005 Landbouwverkeer en verkeersveiligheid gemeente Harenkarspel

In de praktijk heeft vervuiling van de openbare weg in Nederland al meerdere malen tot ongevallen met dodelijke afloop geleid. De veroorzakers van die vervuiling zijn in een aantal van die gevallen veroordeeld wegens "dood door schuld".

Vervuilen? Dan ook weer reinigen!

In beginsel moet worden voorkomen dat de openbare weg wordt vervuild. Maar als de weg toch wordt vervuild dan moet die weg ook weer worden gereinigd. Die verplichting ligt niet alleen bij degene die de weg vervuild heeft maar ook bij degene in wiens opdracht de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het alleen maar plaatsen van waarschuwingsborden is beslist onvoldoende.

Het reinigen van de weg moet bij een verkeersgevaarlijke situatie onmiddellijk gebeuren en in andere gevallen elke dag direct na afloop van de werkzaamheden (maar in ieder geval vˇˇr zonsondergang). Dat is bepaald in de Algemene plaatselijke verordening Harenkarspel 1998.

Controle door gemeente en politie

Een aantal landbouwers probeert de wegen zo schoon mogelijk te houden en ook daadwerkelijk de weg schoon te maken. Maar jammer genoeg doet nog lang niet iedereen dat. Het gevolg kan zijn dat er levensgevaarlijke situaties optreden. Daarom is de gemeente (die verantwoordelijk is voor de veiligheid op de openbare wegen) genoodzaakt om in samenwerking met de politie nadrukkelijk te controleren op vervuiling.

Gevolgen voor vervuilers

Vervuilers zullen worden gesommeerd om de weg te reinigen. Als aan een sommatie geen gevolg wordt gegeven dan schakelt de gemeente een bedrijf in om de weg te reinigen. De te reinigen weg wordt dan zonodig voor alle verkeer, dus ˇˇk voor alle agrarische voertuigen afgesloten. De kos-ten van het afsluiten en reinigen worden bij de vervuiler(s) in rekening gebracht. Bovendien worden vervuilers aansprakelijk gesteld voor alle uit de vervuiling voort-vloeiende schade. Daaronder valt ook eventuele letselschade van slachtoffers van ongevallen.

Vervuiling kan overigens ook leiden tot overtreding van andere wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld de wegenverkeerswetgeving. De politie heeft een zelfstandige opsporingsbevoegdheid en een sommatie door de gemeente staat dan ook los van eventuele andere wijzen van strafvervolging. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari├źrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl