Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 19 December 2005 Bestuur hoogheemraadschap besluit huidige wegentaak te handhaven

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft besloten de wegentaak in zijn huidige vorm te behouden. Daarmee is een eind gekomen aan de discussie over de wegentaak die in december 2004 is gestart. De ogen zijn nu gericht op de provincie. Die beslist uiteindelijk over de taken van het hoogheemraadschap.

In november maakte het dagelijks bestuur al de keuze voor handhaven van de huidige taak. De commissie Waterkeringen en Wegen gaf in haar vergadering van 29 november aan de keuze van D&H te steunen. Enkele commissieleden gaven toen aan veel waarde te hechten aan een oplossing voor Amsterdam-Noord voor de besluitvorming op 14 december.

Een oplossing voor Amsterdam-Noord

Die oplossing is nu voor handen. Amsterdam-Noord is aangeboden dat de stad het formele wegbeheer terugneemt. Het beheer en onderhoud wordt dan feitelijk uitgevoerd door het hoogheemraadschap, tegen een vergoeding die gelijk is aan de totaalopbrengst van de wegenomslag in Amsterdam-Noord. Die vergoeding wordt dan betaald door de gemeente. Voor de burgers in Amsterdam-Noord betekent dit dat zij geen wegenomslag meer schuldig zijn aan het hoogheemraadschap. Aan de situatie van "dubbel betalen" komt daarmee een einde. Het stadsdeel heeft het aanbod nog in overweging.

Tegelijkertijd wordt een omissie uit het verleden hersteld. De grens voor de waterschapstaken ligt op de Waterlandse Zeedijk, maar voor de wegentaak ligt die op het IJ. In het gebied tussen Waterlandse Zeedijk en IJ betalen de bewoners waterschapslasten aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en wegenomslag aan Hollands Noorderkwartier. Dit is een onwenselijke situatie. De grens van het taakgebied van het hoogheemraadschap komt voor alle taken te liggen op de Waterlandse Zeedijk. Omdat niet meer kan worden geheven beneden de Waterlandse Zeedijk, mist het schap Ä 700.000 aan inkomsten. Deze worden versleuteld over de overige belanghebbenden bij de wegentaak, die daardoor een verhoging van de omslag voor de wegentaak tegemoet kunnen zien van zoīn 6%.

Provincie besluit

De provincie besluit over het reglement en de taakuitoefening van het hoogheemraadschap. Op 14 december heeft de provinciale commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu over de wegentaak gesproken. Een meerderheid van de commissie kon zich vinden in het voorstel van het hoogheemraadschap. Provinciale Staten zullen het voorstel verder bestuderen en bespreken. Besluitvorming in Provinciale Staten is voorlopig gepland voor 30 januari 2006.

Verloop discussie

In december 2004 heeft het CHI het Meerjarenbeleidskader 2005-2007 vastgesteld en het dagelijks bestuur opdracht gegeven onderzoek te doen naar het al dan niet voortzetten van de wegentaak. In het voorjaar van 2005 heeft bestuurlijk verkenner T. Jansen een ronde gemaakt langs alle gemeenten in het beheergebied en de provincie en hen gevraagd naar hun ideeŽn over de toekomst van die taak. Op basis van die gesprekken, adviseerde Jansen in juni de wegentaak te behouden. Ook een intern rapport concludeerde dat tot haalbare scenario's behoorden het behoud van de wegentaak en uitbreiding van de wegentaak. De gezamenlijke commissies Waterkeringen en Wegen en Middelen bevestigden dit in augustus door te kiezen voor deze twee scenario's. In november kozen D&H voor handhaven, waarna de commissie Waterkeringen en Wegen het voorstel heeft besproken. Het merendeel van de commissie bleek D&H te steunen in zijn voorstel. Met het besluit dat op 14 december in het CHI is genomen is de discussie afgerond binnen het hoogheemraadschap. Het finale woord is aan de provincie. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl