Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 18 December 2006 Rijksonderzoek naar mobiliteit en infrastructuur Noordwest-Holland

Uit analyse van de Meerjarenbegroting voor Infrastructuur en Transport 2007 (het MIT) valt te concluderen dat de rijksoverheid aandacht richt op het gebied boven het Noordzeekanaal. In 2008 beginnen verkenningsstudies voor de belangrijkste rijkswegen A7 Hoorn-Amsterdam en A9 Alkmaar-Amsterdam. Beide wegvakken zijn opgenomen in de knelpuntenkaart van de Nota Mobiliteit. Het onderzoek spitst zich toe op problematiek en capaciteitsuitbreidingen.

De spoorinfrastructuur krijgt eveneens een impuls. In verband met de nieuwe dienstregeling van NS komen uitbreidingen aan P&R (park & ride) locaties als in Heerhugowaard en Hoorn-Kersenboogerd. Tevens wordt de Zaanlijn meegenomen in een landelijke markt- en capaciteitsanalyse.

Vorig jaar schreef het bestuur van het regionaal gemeentelijk netwerk NoordWest8 een brandbrief aan de minister voor verkeer en waterstaat, mevrouw Peijs. De vereniging, gevormd door gemeenten en bedrijfsleven, wees er op dat het gebied van Noordwest-Holland -conform de Nota Mobiliteit- meer aandacht verdient. Het verzoek om een netwerkanalyse werd door de minister geweigerd. Provincie Noord-Holland reageerde wel positief en startte een studie voor Noord-Holland-Noord. In gesprekken met de minister kon vervolgens een en ander verzilverd worden, getuige de resultaten van het bestuurlijk overleg die eind oktober aan de Tweede Kamer zijn gemeld.

Andere concrete maatregelen op korte termijn zijn de aanleg van toerit-dosering op de A7 (5x) en de A9 (2x), de uitvoering van een spitsstrook A9 Heiloo-Uitgeest en invoering van dynamisch verkeersmanagement voor de ring rond Alkmaar. Afgesproken is dat nog voor 2012 een aansluiting wordt gerealiseerd bij Heiloo op de A9.

Vooruitgang is eveneens geboekt bij de N23 (Alkmaar-Zwolle). De drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel hebben recent een MIT-document aangeboden aan de minister. De afspraak is dat uiterlijk mei 2007 door de minister een besluit wordt genomen over opname van de N23 in het MIT. NoordWest 8 is samen met de regio Lelystad-Dronten deze lobbyactie gestart.

Tenslotte gaat provincie Noord-Holland een integrale ontsluitingsstudie uitvoeren voor Agriport A7 en het Wieringerrandmeer. Daarmee wordt recht gedaan aan nieuwe ontwikkelingen in Noordwest-Holland waarvoor goede bereikbaarheid vereist is. (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl