Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 24 Januari 2007 Lobby N23 breidt zich uit

Het door de gemeenten in Noordwest Holland gewenste tracé N23, van Alkmaar tot Zwolle, is onderwerp van een onderzoek van Rijkswaterstaat naar effecten van de nieuwe infrastructuur. Het landelijk belang van de N23 is in december onder de aandacht gebracht van de minister, middels het aangeboden beslisdocument van provincies Noord-Holland en Flevoland. Binnenkort zal het programmabureau Westfrisiaweg worden gevestigd in Hoorn. Dit bureau zal zich bezighouden met de financiering van het westelijk deel van de N23 (het gedeelte in Noord-Holland) en met planvorming, cofinanciering en uitvoering van het hele tracé van A tot Z (Alkmaar tot Zwolle).

In oktober 2006 nam NoordWest8 samen met regionale organisaties in Flevoland het initiatief een lobby voor de N23 te starten. Daarmee ondersteunt NoordWest8 het initiatief van de provincies om de N23 in de rijksbegroting (MIT) te laten opnemen. Begin december 2006 werd het beslisdocument N23 van de provincies Noord-Holland en Flevoland aangeboden aan de minister van verkeer en waterstaat. Doel van het document is de minister ervan te overtuigen dat het tracé N23 (van Alkmaar tot Zwolle) niet alleen een regionaal maar ook een landelijk belang dient. Sindsdien zijn er ambtelijke contacten tussen de provincies en rijkswaterstaat over verkeerskundige en maatschappelijke aspecten van het tracé van A tot Z. Rijkswaterstaat is inmiddels bezig met een onderzoek naar de effecten van de nieuwe infrastructuur.

In november 2006 werd Jacob Avis tot regionale lobbyist benoemd voor Noordwest-Holland; hij werkt samen met de lobbyist voor Flevoland, Herman Vermeer. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord onderschrijft het belang van een goede lobby en financiert de activiteiten voor het NH-deel. De lobby van NoordWest8 en Flevoland vormt thans onderdeel van een breed opgezette lobby, die geregisseerd wordt door de provincie Noord-Holland. Binnenkort zal het programmabureau Westfrisiaweg worden gevestigd in Hoorn. Dit bureau zal zich bezighouden met de financiering van het westelijk deel van de N23 (het gedeelte in Noord-Holland) en met planvorming, cofinanciering en uitvoering van het hele tracé van A tot Z (Alkmaar tot Zwolle). Daarnaast heeft het bureau de opdracht om een intensieve technische lobby te voeren richting ministerie en rijkswaterstaat. Het provinciale bestuur zal met name de bestuurlijke contacten naar de minister verzorgen. Voor NoordWest8 en haar regionale partner in Flevoland is de taak weggelegd om een praktisch lobbytraject af te leggen,dat er in bestaat een bredere 'politieke omgeving' te beïnvloeden.

De praktische lobby richt zich thans op verschillende doelgroepen, waaronder de nieuwe kamerleden die zich met verkeer en vervoer gaan bezighouden. De lobby heeft tevens een regionale component. Lokale bestuurders en raadsleden moeten meer en meer overtuigd raken van nut en noodzaak van de N23. Aldus kan het draagvlak ontstaan dat nodig is om regionaal te investeren in deze verbinding over landsdelen. Aldus kan ook de interesse worden gewekt van het bedrijfsleven; langs het tracé liggen kansen voor grootschalige ontwikkelingen, zoals Agriport A7 en de aanleg van overslagterminals bij Enkhuizen en bij Lelystad. Daarnaast zijn er nieuwe bedrijventerreinen en woningbouwlokaties gepland. De lobbyisten Jacob Avis en Herman Vermeer zullen met name deze aspecten van de verbinding benadrukken. Daartoe is onder meer een flyer ontwikkeld die binnenkort beschikbaar komt. (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl