Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 08 Maart 2007 Regeerakkoord biedt perspectieven voor N23

Als het aan nieuwe kabinet ligt, krijgen regio's mogelijkheden om hun bereikbaarheid te verbeteren. Niet alleen verkeerstechnische motieven, ook sociaal-economische redenen kunnen grond zijn om over te gaan tot aanleg of verbetering van wegverbindingen. Dat is gunstig voor de aanleg van de N23, Alkmaar-Zwolle.

In plaats van een verkeerstechnisch meerjarenprogramma, komt er nu een zogenaamd MIRT, meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Verkeersplannen in de regio worden dan mede beoordeeld op basis van ruimtelijke ordeningsaspecten. Dat is goed nieuws voor de N23, de weg van Alkmaar naar Zwolle. Want nut en noodzaak van deze oost-west verbinding is mede een sociaal-economische aangelegenheid. En dat wordt nu dus meegewogen.

Naar verwachting zal het MIRT pas in 2008 echt operationeel worden. De opname van de N23 in de rijksbegroting zal dus nog even op zich laten wachten. Toch zijn de kansen voor de opname van N23 in het MIRT duidelijk toegenomen, dankzij de erkenning van het sociaal-economisch belang van de N23. Voor het bestuur van NoordWest8 is dit een reden te meer om de lobbyactie rondom de N23 te continueren.

Een ander opmerkelijke doelstelling in het regeerakkoord is de groei van het openbaar vervoer. Gemikt wordt op een OV-groeipercentage van 5 procent per jaar. De nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen voor het gebied Noordwest-Holland zal daar voor een belangrijk deel aan moeten bijdragen. Maar ook van het stads- en streekvervoer mogen betere prestaties worden verwacht. Niet alleen kan gewerkt worden met tariefdifferentiatie en gratis OV, maar ook zullen in de nieuwe aanbestedingen hogere ambities moeten worden verwerkt. Het bestuur van NoordWest8 zal dit nauwlettend volgen.

Tenslotte wordt in het regeerakkoord gesproken over de invoering van een kilometerheffing, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken. Hieraan kunnen echter voor Noordwest-Holland risico's verbonden zijn. Het regionale bedrijfsleven kan wel eens op extra kosten worden gejaagd wanneer met name in de Randstad voortijdig allerlei pilots van start gaan. Het bestuur van NoordWest8 zal, indien nodig, hiertegen ageren. (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl