Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 22 Mei 2007 Baggerprogramma ligt op schema

De uitvoering van het Baggerprogramma NoordHollandse vaarwegen loopt volgens plan. De directie Beheer & Uitvoering wil tegelijkertijd de andere ambities oppakken en streeft naar hergebruik van baggerslib in infraprojecten en een meer integrale aanpak van de verschillende werkzaamheden. Projectleider Steven Douwes: "Het baggeren van een kanaal kan straks gecombineerd worden met werkzaamheden aan damwanden of de aanleg van natuurvriendelijke oevers."

Baggeren is noodzakelijk om een aantal redenen. Douwes: "Allereerst is de provincie verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaarwegen voor de scheepvaart. Maar we baggeren ook vanwege de waterhuishouding. Onze waterwegen spelen immers een rol als afvoersysteem ter voorkoming van natte voeten." Verder speelt het milieu een vooraanstaande rol. "Kanalen vormen een belangrijke verbinding tussen ecologische systemen. Het weghalen van verontreinigd slib verhoogt de kwaliteit van de natuur, die ook nog eens profiteert van voldoende waterdiepte. Hierdoor ontstaat namelijk een hoger zuurstofgehalte, wat de kans op botulisme verkleint."

Vierhonderd voetbalvelden

De oogst van het meerjarige baggerprogramma is niet mis: het gaat in totaal om ruim twee miljoen kubieke meter baggerslib. Douwes: "Dat is dus genoeg bagger om 400 voetbalvelden mee te bedekken tot heuphoogte." Tot nu toe is veel baggerslib gebruikt voor het opvullen van diepe plassen of als afdekmateriaal bij verontreinigde waterbodems. Maar er is meer mogelijk.

Onder de noemer `Bagger is weg' werden plannen gepresenteerd om baggerslib toe te passen bij de aanleg van dijken en wegen. Douwes: "In Overijssel vind je daarvan een prachtig voorbeeld. Daar wordt het Twentekanaal uitgebaggerd, waarbij de vrijgekomen baggerspecie meteen wordt gebruikt voor de aanleg van een nieuw stuk snelweg bij Almelo. Dat is nou echt wat je noemt `werk met werk maken', zoals wij het ook graag zien."

Toepassing vergt Maatwerk

Toch zijn er nog steeds praktische redenen waarom dit soort toepassingen nog maar mondjesmaat van de grond komt. Douwes: "Het baggerslib is wisselend van kwaliteit. Het kan veel of weinig zand bevatten. Ook de korrelverdeling van het zand kan ongeschikt zijn. De toepassing van baggerslib vergt maatwerk."

Een andere ambitie van de provincie is de integrale aanpak. Douwes: "Dan combineer je verschillende werkzaamheden, bijvoorbeeld het baggeren van een kanaal met onderhoud aan damwanden of met de aanleg van natuurvriendelijke oevers." De burger ondervindt minder last en er wordt efficiŽnter gewerkt. Daarom willen we dit ook meenemen in onze aanbestedingen. De meeste ingenieursbureaus en aannemers die daaraan meedoen, hebben de techniek in huis om deze klussen gelijktijdig te kunnen uitvoeren."

Meer informatie over het Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004-2008 op www.noord-holland.nl bij `Milieu' of bij Steven Douwes (directie B&U), telefoon (023) 514 53 24.

(Bron: N-H Kwartaalblad van de Provincie Noord-Holland, mei 2007 nummer 2, jaargang 3)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl