Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 15 November 2007 Staatssecretaris wil binnenvaart schoner, veiliger en concurrerender

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de beleidsbrief "Varen voor een vitale economie: een veilige en duurzame binnenvaart" gepresenteerd. Zij deed dit op de jaarvergadering van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB) waar ondernemers uit de binnenvaartsector aanwezig waren. De beleidsbrief is door het kabinet vastgesteld en maakt duidelijk welke maatregelen getroffen worden om goederenvervoer over water te stimuleren en innovatie in de binnenvaart een impuls te geven.

Het vervoer over water is een veilige en zuinige transportwijze en de binnenvaart kan de Nederlandse snelwegen ontlasten. Om de positie van de binnenvaart te versterken is in de nota gekozen voor vijf speerpunten in het beleid:

Versterken van de concurrentiepositie.

De overslag en het transport van containers door binnenvaartschepen wordt betrouwbaarder gemaakt door efficiëntere overslag en invoering van dynamisch verkeersmanagement.

Daarnaast wil het kabinet de binnenvaart op kleine vaarwegen stimuleren omdat het vervoer met kleine schepen een rol kan spelen bij het ontlasten van verkeer over de weg.

Een toekomstvast netwerk van vaarwegen en havens.

Een impuls van 55 miljoen euro aan binnenhavens moet ervoor zorgen dat bedrijven ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de binnenvaart. Zonder binnenhavens heeft de binnenvaart namelijk geen kans. Daarnaast wordt het wegwerken van de onderhoudsachterstand op de rijksvaarwegen twee jaar versneld.

De schoonste vorm van vervoer

De binnenvaart heeft een voorsprong op ander vervoer vanwege het relatief lagere energieverbruik. Om deze positie te behouden worden nieuwe initiatieven genomen om luchtverontreiniging, energieverbruik en watervervuiling te beperken. Het kabinet heeft bijvoorbeeld 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor het energiebesparingsprogramma «VoortVarend Besparen». Dit programma moet ervoor zorgen dat de hele Nederlandse binnenvaartvloot vijf procent minder CO2, stikstof en fijn stof uitstoot.

Permanente aandacht voor de veiligheid

De binnenvaart is een veilige manier van transport. Om dit zo te houden gaat vanaf 2008 een nieuw op te richten Comité voor de binnenvaartveiligheid na hoe de veiligheid in de binnenvaart geoptimaliseerd kan worden. Dit comité richt zich op de menselijke factor bij het voorkomen van incidenten in de binnenvaart.

Een goed klimaat voor vernieuwingen de binnenvaart.

Innovatie is een belangrijke stimulans voor verdere ontwikkeling van de binnenvaart. De branche is druk bezig om voorstellen uit te werken voor het innovatieprogramma dat in mei 2007 is gestart. Binnen dit programma is 10 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen voor het ontwikkelen van innovatieve kleine schepen en het ontwerpen van een kunststof schip zijn inmiddels gehonoreerd.

De binnenvaartbrief wordt afgesloten met een uitvoeringsagenda.

Staatssecretaris Huizinga wil de komende jaren intensief samenwerken met regionale overheden en bedrijfsleven om van de maatregelen in deze uitvoeringsagenda een succes te maken. (Bron: Verkeer en Waterstaat)

Regio Noord-Holland Noord

DOT staat voor Duurzame Ontwikkeling van Transportstromen en bereikbaarheid. DOT is een nieuwe werkmaatschappij voor de regio, waarvoor NHN het initiatief nam.

Waarom DOT?

Met de gestage groei van de mobiliteit raken de wegen steeds vaker en langer verstopt. Het is daarom zaak dat weg-, water- en railvervoerders de handen ineen slaan om met name de vele waterwegen in de regio beter te gaan benutten. DOT moet zorgen voor een toename van het vrachtvervoer over water.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Eric Rijnders: 06-20419231 of

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl