Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 18 december 2009 Provincie Noord-Holland maakt N241 en N243 veiliger

De herinrichting van de N241 en de N243 wordt verder uitgewerkt. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 15 december 2009 besloten.

De N241 is de provinciale weg tussen Schagen en Verlaat. De N243 is de Noordervaart in de gemeenten Schermer en Beemster. Het doortrekken van de N240 en herinrichting van de N239 in Medemblik wordt voorlopig niet uitgevoerd.

N241

De N241 wordt tussen de N242 bij Verlaat en de N248 ten noorden van Schagen verbreed van 6,0 meter naar 8,30 meter. Ook het fietspad wordt verbreed van circa 2,5 naar 3.5 meter.

Op de belangrijke kruispunten komt een rotonde: Zuiderweg, Haringhuizerweg en Rijdersstraat. Op de overige kruispunten wordt een aparte linksafstrook aangelegd in combinatie met een veilige oversteek voor het langzaam verkeer. Op het hele tracé wordt tevens een inhaalverbod ingesteld met uitzondering van het inhalen van het landbouwverkeer. In het plan is een tunnel ter hoogte van De Nes opgenomen voor langzaam verkeer. Deze tunnel wordt door de gemeente Schagen, met provinciale subsidie, betaald.

In het oorspronkelijk herinrichtingsplan van de N241 was een parallelweg opgenomen. Deze variant is echter te kostbaar gebleken.

N243

De N243 blijft een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg van 80†km/h. De westelijke bebouwde komgrens van Stompetoren wordt op verzoek van de gemeente Schermer verplaatst naar de westzijde van de afslag naar het gemeentehuis. Binnen die bebouwde kom mag 50km/h worden gereden. Tevens zal de weg op dat deel zo worden ingericht dat voor elke weggebruiker duidelijk is dat men zich binnen de bebouwde kom bevindt.

Op de kruispunten met de Zuidervaart, de Oterlekerweg, de Rustenburgerweg en de Westdijk komen rotondes. De verkeerslichten op de Molendijk en de Jisperweg worden gehandhaafd. Over de hele lengte van het tracé tussen Alkmaar en de Middenweg in de Beemster wordt het asfalt verbreed maar de rijbaan visueel versmald door het aanbrengen van een dubbele streep in het midden van de weg(asmarkering). Er komt een inhaalverbod met uitzondering van het inhalen van landbouwverkeer. Verder wordt de berm tussen de weg en het fietspad én het fietspad zelf verbreed.

De aansluiting van 't Zuidje op de N243 wordt opgeheven. Daarvoor komt een tunnel voor het langzaam verkeer terug.

Planning

De feitelijke realisatie van beide projecten is nog afhankelijk van de financiële bijdragen van de betrokken gemeenten en het hoogheemraadschap. Hierover zal op korte termijn bestuurlijk overleg gaan plaatsvinden. Ook zullen Provinciale Staten in een later stadium, zodra de exacte kosten en ruimtelijke gevolgen in beeld zijn gebracht, nog een definitief besluit nemen over het beschikbaar stellen van een realisatiekrediet. De ontwerpen zullen begin 2010 in een tweetal inloopavonden aan belangstellenden worden getoond.

N239/N240 Medemblik

Provinciale Staten hebben in de Tweede Investeringsimpuls in totaal 42,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor drie projecten, meer informatie op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl