Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 29 januari 2010 Den Helder: Bewoners krijgen rol bij reconstructie Middenweg

Belanghebbenden krijgen alsnog een rol in het ontwerpproces van de nieuwe Middenweg. Een klankbordgroep gaat aan de slag met drie varianten. Het resultaat van de klankbordgroep wordt eerst voorgelegd aan de belanghebbenden (in de omgeving) van de Middenweg. Daarna volgt nog een algemene inspraakprocedure waarbij alle inwoners van de gemeente hun mening mogen geven. Het college zal uiteindelijk een definitieve keuze maken. De verwachting is dat de reconstructie van de Middenweg na de zomer van start kan gaan.

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad van Den Helder heeft het college de opdracht gegeven de reconstructie van de Middenweg voor te bereiden. Belangrijkste uitgangspunt is de Middenweg opnieuw inrichten met bomen. De gemeentelijke organisatie is hiermee aan de slag gegaan en heeft drie varianten voor herinrichting ontwikkeld:

  1. Middenberm met enkele rij bomen, met aan weerszijden autorijstrook, fietsstrook, parkeerstrook, trottoir.
  2. Twee autorijstroken met aan weerszijden, parkeerstrook, berm met bomen, fietspad, trottoir.
  3. Twee autorijstroken met aan weerszijden berm met bomen, parkeerstrook, ventweg annex fietspad, trottoir.

Met een weging over vijftien aspecten (zoals parkeervoorzieningen, veiligheid inritten, doorstroming) is een ambtelijk een keuze gemaakt voor variant drie. Deze voorkeurvariant is verder uitgewerkt tot definitief ontwerp. Het gevolgde proces en de gekozen voorkeursvariant zijn in een goed bezochte informatieavond gepresenteerd.

Kritiek

Kritieken van een deel van de aanwezigen over het gevolgde ontwerpproces heeft geleid tot een verzoek van de Belangenvereniging Indische Buurt om burgers mee te laten participeren in het ontwerpproces gevolgd door een inspraakprocedure. Het college heeft besloten dit verzoek in te willigen en belanghebbenden alsnog bij de planvorming te betrekken en daar tot april 2010 de tijd voor te nemen.

Participatieproces

Voor de participatie van de bewoners en belanghebbenden wordt een klankbordgroep Middenweg opgericht waarvoor bewoners en ondernemers (in de omgeving) van de Middenweg zich kunnen opgeven. Zij worden hiervoor binnenkort per brief uitgenodigd.

De klankbordgroep, aangevuld met verschillende vakambtenaren, maakt uiteindelijk een variant (met bovengenoemde drie varianten als vertrekpunt) en legt deze voor aan de overige bewoners/belanghebbenden van de Middenweg tijdens een bewonersavond.Daarna zal het resultaat van dit participatieproces de inspraak ingaan voor alle inwoners van Den Helder.

Vooraf wordt duidelijk vastgesteld aan welke eisen de weg moet voldoen en welke aspecten in de varianten meer of minder belangrijk zijn. Verkeersveiligheid kan bijvoorbeeld zwaarder wegen dan het aantal bomen. Het college besluit uiteindelijk hoe de Middenweg er uit komt te zien. Daarna wordt de raad gevraagd een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Na de zomer van 2010 kan de reconstructie van de Middenweg vervolgens van start gaan. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl