Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 08 juni 2010 Ontwerp-inpassingsplan N241, herinrichting Langereis ter inzage tot 15 juli 2010

Het ontwerp-inpassingsplan N241, herinrichting Langereis ligt van vrijdag 4 juni 2010 tot en met donderdag 15 juli 2010 ter inzage. U kunt in deze periode uw zienswijze kenbaar maken op het ontwerp-inpassingsplan.

Herinrichting N241, Langereis

De provincie heeft het voornemen de AC de Graafweg (N241) ter plaatse van de kruisingen met de Langereis en Dijkweg her in te richten. Dit met het doel om de plaatselijke situatie verkeersveiliger en overzichtelijker te maken. Het voornemen past niet binnen de vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten Heerhugowaard, Niedorp en Opmeer. Dit geldt ook voor de noodzakelijke aanpassing van de aansluitende wegen de Dijkweg, de Westelijke Langereis en Oostelijke Langereis. In verband met het gemeenteoverstijgend belang is er voor gekozen om voor deze infraontwikkeling een provinciaal inpassingsplan op te stellen.

Provinciaal inpassingsplan

Gedeputeerde Staten hebben voor dit project een provinciaal inpassingsplan voorbereid. Dat is juridisch vergelijkbaar met een bestemmingsplan, alleen is de provincie de verantwoordelijke bestuurslaag. De provincie heeft voor toepassing van dit nieuwe type plan gekozen omdat de weg over het grondgebied van drie gemeenten loopt.

Terinzagelegging

Het ontwerp-inpassingsplan N241, herinrichting Langereis inclusief bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf vrijdag 4 juni 2010 tot en met donderdag 15 juli 2010 ter inzage:

Vanaf 4 juni 2010 zijn het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende stukken tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze indienen op het ontwerp-inpassingsplan N241, herinrichting Langereis bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering t.a.v. de heer R.Q. Pouwels, Postbus 205, 2050 AE Overveen.

Het is ook mogelijk om binnen deze termijn uw zienswijze mondeling kenbaar te maken. Het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk door het maken van een afspraak met de heer R.Q, Pouwels van de provincie Noord-Holland, tel: 023 514 50 56. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

De stukken zijn ook te vinden op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl