Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 03 september 2010 Werkzaamheden spoorwegovergang Hoep in Schagen

Vanaf eind maart tot juli is er hard gewerkt om de spoorwegovergang Hoep aan te passen. Bijna alle werkzaamheden zijn gereed: na de bouwvak zullen de laatste werkzaamheden afgerond worden en eind oktober / begin november 2010 wordt de beplanting aangebracht en de bomen geplant.

In de praktijk blijken er nog een aantal onduidelijkheden over de spoorwegovergang te bestaan. Met dit artikel hopen wij de onduidelijkheden weg te nemen. Daarnaast geven wij uw de stand van zaken qua werkzaamheden in en rond dit gebied.

Doelstellingen:

De gemeente Schagen had twee belangrijke doelstellingen met de reconstructie van de spoorwegovergang, namelijk het verminderen van de hoeveelheid autoverkeer door de aanliggende woonstraten en het veiliger maken van de fietsroute van en naar het centrum. De spoorwegovergang is alleen nog toegankelijk voor voetgangers, (brom)fietsers, politie, brandweer, ambulance en een aantal uitvaartorganisaties.

Voetgangers moeten hierbij de buitenste paden gebruiken en de overige verkeersdeelnemers de middelste paden.

Autoverkeer dat vanaf de oostzijde van Schagen van en naar het winkelcentrum zal of via de Zuiderweg of via de nieuwe Cornelis Blaauboerlaan moeten rijden.

Veiligheid

Het ontwerp van de spoorwegovergang is in goed overleg met Prorail vastgelegd. Zowel bij Prorail als de gemeente stond hierbij de veiligheid hoog in het vaandel. Er zijn slagbomen voor de voetpaden en aan de rechterzijde van het fietspad. Prorail onderzoekt momenteel of de tijden wanneer de slagbomen naar beneden gaan nog verder geoptimaliseerd kunnen worden, zodat er minder lang gewacht hoeft te worden voor de trein richting Den Helder en de slagbomen i.p.v. na 5 na 8 seconden naar beneden gaan.

De kruisingen aan weerszijden van de spoorwegovergang zijn gelijkwaardige kruisingen. Dit betekent dat weggebruikers die van rechts komen voorrang hebben. Dit geldt ook voor fietsers. Deze voorrangsregel wordt op steeds meer kruispunten ingevoerd en moet leiden tot minder ongelukken.

Transponders en passen

De wagens van de brandweer, de politie en de ambulances die in deze regio opereren zijn deels al uitgerust met een zogenaamde transponder. De overige wagens worden naar verwachting in september van zo'n systeem voorzien. Hiermee kunnen zij het systeem van de palen activeren. Zo wordt een snelle oversteek mogelijk, waardoor de aanrijdtijden in heel Schagen gewaarborgd blijven. Het systeem is gekoppeld met dat van prorail, zodat verkeer dat de overweg overrijdt nooit opgesloten kan raken tussen de slagbomen en de paal. De uitvaartorganisaties die het meest gebruik maken van de overweg hebben ook een pas gekregen waarmee zij het systeem kunnen bedienen. Andere gebruikers krijgen geen pas of transponder.

Andere werkzaamheden

Naast de afrondende werkzaamheden aan de spoorwegovergang zelf vinden er in de nabije omgeving in de komende tijd nog een aantal werkzaamheden plaats. Dit zijn:

Uitbreiding fietsenstallingen station: Prorail is bezig het aantal fietsenstallingen aan de zuidzijde van het station uit te breiden. Hiervoor waren er rijplaten en zand op de rijweg van de Hoep aangebracht, om de nieuwe bestrating te beschermen tegen het zware bouwverkeer. Voor de zomervakantie is de vervuilde grond gesaneerd en zijn kabels en leidingen verlegd. Na de bouwvak wordt het fietspad opnieuw geasfalteerd en worden de extra fietsstallingen aangelegd. Hiervoor worden na d e bouwvak de rijplaten weer tijdelijk op de rijweg van de Hoep aangebracht;

Bouwweg Hoep-Centrum: Ten behoeve van de bouwactiviteiten van het plan Hoep-Centrum wordt het fietspad gedeeltelijk gebruikt als aanvoerroute voor het bouwverkeer. Voor voetgangers zal een afgeschermd gedeelte van het voetpad in stand worden gehouden. Fietsers kunnen hier dan ook langs, maar zullen een stukje moeten lopen. Daarnaast worden er verkeersborden geplaatst om weggebruikers te attenderen op het bouwverkeer;

Reconstructie Thorbeckestraat: Indien de benodigde vergunningen op tijd worden verkregen, zal in september de Thorbeckestraat gereconstrueerd worden. Deze wordt opgeknapt en meer ingericht als woonstraat. Hiervoor wordt de rijweg versmald en de trottoirs en de parkeervakken verbreed. Vrachtautos langer dan 8 meter mogen na de reconstructie niet meer door de Thorbeckestraat rijden. Gedurende deze tijd worden er omleidingroutes ingesteld. Met Corus zijn afspraken gemaakt over een andere route langs het centrum van Schagen.

Meer informatie op www.schagen.nl (Bron: Gemeente Schagen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl