Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer : 17 november 2010 Provincie Noord-Holland zet fors in op hoogwaardig openbaar vervoer

Gedeputeerde Staten stellen voor om te investeren in tien hoogwaardig openbaar vervoerprojecten. Het gaat in totaal om 100 miljoen, het bedrag dat nog stond gereserveerd voor de uitvoering van het project Tunnelstudie Haarlem.

Daarnaast hebben GS de ambitie om op lange termijn de Zuidtangent te vertrammen om de reizigersgroei te kunnen blijven opvangen. Het deel tussen Haarlem Station en Schiphol-Noord komt na 2020 hiervoor als eerste in aanmerking. Vanwege de hoge kosten van vertramming willen GS tot 2020 maatregelen treffen, waardoor de Zuidtangent de komende jaren vlot kan doorrijden.

Provinciale Staten hebben eind 2009 ingestemd met het intrekken van de 103 miljoen die was gereserveerd voor het project Tunnelstudie Haarlem (Spaarnepassage). Een klein deel is toen bestemd voor twee andere hoogwaardig OV-projecten: HOV Schiphol Oost en HOV Amstelveen-Uithoorn. GS stellen nu aan Provinciale Staten voor om de resterende 100 miljoen te reserveren voor de volgende projecten:

Vertrammen Zuidtangent

De reizigersgroei in de Zuidtangent is groot, wat in de spits tot overvolle bussen kan leiden. De provincie heeft daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Zuidtangent te vertrammen. Dit houdt in dat de Zuidtangent niet meer als bus rijdt, maar op rails in de vorm van een regiotram. Hiermee kunnen meer reizigers vervoerd worden. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijke vertramming van de gehele verbinding tussen IJburg en IJmuiden.

Een van de conclusies is dat het vertrammen van de Zuidtangent nodig is om de reizigersgroei ook na 2020 op te kunnen vangen. Gedeputeerde Staten hebben de ambitie om op lange termijn deze vertramming te realiseren. De kosten zijn fors: 744 miljoen. Daarom zien GS deels vertrammen als een optie die eerder binnen handbereik ligt. Hierbij gaat het om het deel tussen Haarlem Stationsplein en Schiphol-Noord. De keuze om te vertrammen zal door de betrokken overheden in de regio gemaakt moeten worden. Hierbij gaat het om medewegbeheerders zoals gemeenten en de Stadsregio Amsterdam.

Oplossingen korte termijn

De kosten voor vertramming zijn fors en de financile positie van de provincie laat grote investeringen in vertrammen op de korte termijn niet toe. Daarom stellen GS voor om op korte termijn een aantal maatregelen treffen om diverse knelpunten op te lossen, zodat de Zuidtangent vlot kan doorrijden. Hierbij wordt gedacht aan het rijden met dubbelgelede bussen, het ongelijkvloers maken van kruisingen in Hoofddorp, het aanleggen van passeerstroken en aan het aanpassen van verkeerslichten en openingstijden van bruggen in Haarlem en Ouderkerk aan de Amstel. Ook willen GS financieel bijdragen aan een snelle busverbinding tussen Haarlem langs de A9 naar de Zuidas en Schiphol, zodat de Zuidtangent wordt ontlast.

Netwerk hoogwaardig OV

De provincie werkt samen met andere overheden aan de ontwikkeling van een netwerk hoogwaardig openbaar vervoer in het noordelijk deel van de Randstad. Dit netwerk is belangrijk voor de bereikbaarheid en de (internationale) concurrentiepositie van deze regio. De Zuidtangent is onderdeel van dit netwerk. De hoogwaardige OV-verbindingen bieden voor de reiziger de volgende voordelen: hoge frequentie van bussen, korte en betrouwbare reistijd, gebruiksvriendelijke haltes met aanvullende voorzieningen (zoals informatiezuilen en fietsenstallingen).

Het oplossen van het knelpunt Spaarnepassage in Haarlem is een randvoorwaarde voor het optimaal functioneren van het gehele netwerk. Omdat nog geen oplossing voor handen is, is hiervoor voorlopig geen geld beschikbaar.

Een toelichting op besteding HOV-projecten is te vinden op www.noordholland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl