Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 27 juni 2011 Afsluitdijk krijgt versterkte toplaag

Het kabinet wil de Afsluitdijk stapsgewijs aanpakken waardoor de dijk zo snel mogelijk weer aan de strenge veiligheidsnormen voldoet. Dit gebeurt door de top van de dijk over de gehele lengte sterker te maken en de spui- en schutsluizen te renoveren.

Renovatie van de Afsluitdijk is urgent en het op orde brengen van de veiligheid heeft prioriteit. Het veiligheidsniveau van de Afsluitdijk en de bijbehorende sluizen ligt ver onder de wettelijke norm.

De variant die het kabinet kiest biedt kansen om ook ambities zoals duurzame energie, natuur en recreatie op de dijk te realiseren. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met deze concept-voorkeursbeslissing voor de Afsluitdijk.

Dijk met versterkte toplaag

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, samen met de betrokken overheden, zich gebogen over verschillende varianten voor de opknapbeurt die zijn voorgesteld door de markt.

2 Weken geleden adviseerde de commissie-Nijpels het kabinet om te kiezen voor een dijk met een versterkte toplaag, de 'overslagbestendige dijk'. Dit is een dijk die bij een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt overslag van water weerstaat en niet bezwijkt.

Stapsgewijze aanpak Afsluitdijk

De gekozen variant maakt een stapsgewijze aanpak mogelijk. Hiermee kiest het kabinet voor een haalbare en betaalbare oplossing. Op deze manier kan de dijk ook in tijden van bezuinigingen aan de norm voldoen.

De eerste stap garandeert de veiligheid van de Afsluitdijk tot ten minste 2050. Vervolgens kan worden bepaald welke aanvullende maatregelen nodig zijn tot het einde van de eeuw. Als minder zware maatregelen nodig blijken te zijn, bijvoorbeeld als de zeespiegelstijging minder hoog uitvalt, dan scheelt dit geld.

Met de betrokken provincies en gemeenten is afgesproken dat de dijk een groene uitstraling moet krijgen door de top te bekleden met gras.

Het Rijk heeft € 600 miljoen vrijgemaakt voor de versterking van de toplaag van de Afsluitdijk en het renoveren van de spui en schutsluizen. Hierdoor voldoet de dijk uiterlijk in 2020 weer aan de normen.

Aanvullende functies Afsluitdijk

Met de gekozen variant blijft er voldoende ruimte om met een bijdrage uit de regio andere functies zoals duurzame energie, natuur en recreatie aan de veiligheidsfunctie van de dijk toe te voegen.

Rijk en regio zullen zich inspannen om deze aanvullende functies op de dijk te realiseren, zoals bijvoorbeeld een fietspad aan Waddenkant.

Het besluit van het kabinet wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook krijgen betrokkenen gelegenheid om hun zienswijze te geven. Eind 2011 wordt het besluit definitief vastgesteld door het kabinet. De werkzaamheden kunnen in 2015 beginnen. (bron: Rijksoverheid.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl