Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 05 december 2011 Rioolvervanging Mekkenstuinweg – Klieftstraat te Hippolytushoef gereed

De afgelopen weken is de firma Klein Wieringen uit Hippolytushoef druk bezig geweest met de rioolreconstructie op het kruispunt Mekkenstuinweg – Klieftstraat te Hippolytushoef.

Uit rioolinspecties bleken er enige dermate gebreken aan de riolering aanwezig te zijn, dat vervangen van de buizen noodzakelijk was. Gemeente Wieringen heeft dit gegeven aangegrepen om in te kunnen spelen op de wateroverlast van de afgelopen jaren.

Er is gekozen om grotere rioolbuizen aan te brengen, dan er aanwezig waren. De rioolbuizen vanaf het kruispunt naar de riolering in de spoorbaan langs de N99 is zelfs verruimd van een diameter van een halve meter naar een diameter van één meter! Dit leidt ertoe, dat vanaf heden er meer rioolwater kan worden afgevoerd en opgeslagen. Dit leidt op zijn beurt weer tot een reductie van de kans dat er bij hevige buien water op straat komt te staan.

Naast het verruimen van de buisdiameters, zijn trottoirkolken vervangen door straatkolken en is er op het kruispunt Mekkenstuinweg – Klieftstraat een lijnafwateringsgoot aangebracht. Mocht er in de toekomst tijdens extreem hevige buien water over straat stromen, dan vindt dit water eerder zijn weg de riolering in. Incidenteel overlast zal dan sneller verholpen zijn.

In het voorjaar van 2012 zal de firma Ten Brinke de Mekkenstuinweg en het deel van de Klieftstraat voorzien van nieuw straatwerk, zodat deze 2 straten weer jaren vooruit kunnen. In combinatie met het straatwerk, zal Ten Brinke in het overige deel van de Mekkenstuinweg op de plaatsen voor de verkeersdrempels grotere straatkolken aanbrengen, zodat ook op dit deel van de Mekkenstuinweg regenwater sneller naar de riolering kan stromen. (Bron: Gemeente Wieringen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl