Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 14 mei 2012 Wegenbeleidsplan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012-2017

Wegenbeleidsplan 2012-2017 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ruim 1.400 kilometer wegen in beheer en is daarmee de grootste wegbeheerder in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Onlangs heeft het college van hoofdingelanden een nieuw wegenbeleidsplan voor de periode 2012-2017 vastgesteld.

Het plan beschrijft wat de visie en missie met betrekking tot het beheer van wegen is, het effect en de resultaten die HHNK willen bereiken en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd. Vervolgens gaat het in op de te behalen prestaties en staan per beleids-thema (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, berijdbaarheid en inpassing in het landschap) de te nemen maatregelen genoemd.

Concreet streeft HHNK ernaar dat alle wegen die zij in beheer hebben, voldoen aan de landelijke richtlijnen. Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid, wegwerken van achterstallig onderhoud en regionale samen-werking staan hierbij in de komende periode centraal.

Het Wegenbeleidsplan 2012-2017 is te downloade op www.hhnk.nl (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl