Verkeer & Vervoer: 28 februari 2013 Schagen: Motie leerlingenvervoer naar Den Haag

De gemeenteraad van Schagen heeft een motie aangenomen over leerlingenvervoer.

De raad vindt dat ouders, die hun kind op grond van geloof of overtuiging naar een school buiten de regio sturen, geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van hun vervoerskosten. Ouders van kinderen met een beperking of verstandelijke of lichamelijke handicap hebben wel volledig recht op vergoeding van de vervoerskosten, zegt de gemeenteraad.

De motie werd ingediend door D66 en kreeg brede steun, al stemden wel het CDA en Wens4U tegen. De tegenstemmende partijen vinden dat de vrijheid van onderwijs niet in het geding mag komen. Twintig leerlingen in Schagen maken gebruik van leerlingenvervoer op grond van geloof of overtuiging. Zij zijn allen afkomstig van voormalige gemeente Harenkarspel. Op basis van gegevens van vorig jaar kost hun vervoer dit jaar Ä9.744,80. De gemeenteraad stuurt de motie nu naar Den Haag, omdat het leerlingenvervoer geen gemeentelijke maar landelijke wetgeving betreft. (Bron: Gemeente Schagen)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl