Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 13 juni 2013 GS Noord-Holland bereid tot kostendeling terugbetalen onterecht geïnde wegenheffingen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen als provincie samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de kosten delen voor de terugbetaling aan 1961 bezwaarmakers van onterecht geïnde wegenheffingen in het zuidelijk deel van Amsterdam Noord gedurende de periode 2003-2008.

Gedeputeerde Staten doen aan Provinciale Staten het voorstel om bij de zomernota (september 2013) hiervoor maximaal € 265.000 ter beschikking te stellen. Een langlopende juridische procedure kan hiermee passend worden afgerond.

De Hoge Raad heeft eind 2012 met een uitspraak bepaald dat er door het Waterschap de Waterlanden, nu Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in de periode 2003- 2008 geen wegenheffing had mogen worden geheven in het zuidelijk deel van Amsterdam-Noord. Tegen deze heffing is in die periode jaarlijks door 1961 inwoners bezwaar gemaakt. De uitspraak van de Hoge Raad vormt het sluitstuk op deze juridische procedure. Het reglement dat aan deze belastingheffing ten grondslag ligt, is in 1996 door Provinciale Staten vastgesteld en later door de minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd.

Billijk

Het Algemeen Bestuur van HHNK heeft in maart 2013 van dit jaar, op grond van de uitspraak van de Hoge Raad, besloten om de 1961 bezwaarmakers terug te betalen en geen bredere terugbetalingsregeling op te zetten. De verantwoordelijkheid voor de terugbetaling van de wegenheffing ligt bij het algemeen bestuur van HHNK omdat zij de belastingen hebben opgelegd en geïnd. Met deze regeling is een bedrag van maximaal € 530.000 gemoeid. Gelet op de besluitvorming destijds door Provinciale Staten over het reglement vinden Gedeputeerde Staten het billijk dat de provincie een bijdrage levert aan de terugbetaling door HHNK aan de bezwaarmakers. De provincie volgt daarmee het besluit van HHNK en wil maximaal de helft van de totale kosten aan de terugbetalingsregeling bijdragen. Dat is een bedrag van maximaal € 265.000.

HHNK zorgt voor de uitvoering.

Breder terugbetalen

HHNK heeft uitdrukkelijk afgewogen of uit bestuurlijke overwegingen een bredere terugbetalingsregeling aan de orde is. Het hoogheemraadschap ziet geen reden om daartoe over te gaan. Er is geen juridische verplichting om breder terug te betalen. Terugbetaling aan anderen en over een langere periode levert volgens het Hoogheemraadschap ook problemen op. Zoals het achterhalen van de juiste informatie van iedere niet-bezwaarmaker. Of omgekeerd dat een niet-bezwaarmaker de gegevens niet heeft bewaard en dus niet als bewijs kan aanleveren.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl