Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 30 augustus 2013 Verbetering, uitbreiding en onderhoud aan Noord-Hollandse wegen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor om in 2014 € 33,5 miljoen voor onderhoud en € 28 miljoen voor verbetering en uitbreiding van infrastructuur uit te trekken.

Dit staat in de jaarlijkse actualisatie van de programma's voor verbetering, uitbreiding en onderhoud aan de provinciale infrastructuur: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). Het PMI en PMO bevatten samen alle voorgenomen projecten voor de komende vijf jaar.

N248, N236 en Koopvaardersschutsluis

Zo wordt de N248 (tussen de N249/N9 en de N245) bij Schagen aangepakt. Er wordt een parallelweg gerealiseerd en het wegvak wordt gelijktijdig met het groot onderhoud verbreed om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verder wordt de N236 op verschillende delen verkeersveiliger gemaakt door onder meer bij Weesp de Vechtbrug te vervangen en bij Amsterdam de Geinbrug te vervangen. Deze brug wordt ook verlengd om zo de reconstructie van het kruispunt mogelijk te maken.

Een ander project is het onderhoud aan de deuren en de damwand in de Koopvaardersschutsluis in Den Helder.

Provinciale wegen

De provincie Noord-Holland heeft 656 km wegen, 254 km vaarwegen en 39 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse N-wegen liggen ook parallelwegen en fietspaden (370 km) die eigendom zijn van de provincie. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en zo nodig verbeterd of uitgebreid.

Onderhoud

De provincie voert naast dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties), per traject één keer per zes jaar kleinschalig onderhoud uit en één keer per twaalf jaar grootschalig onderhoud. Uitgangspunt daarbij is het zo beperkt mogelijk houden van de overlast voor gebruikers en omgeving. De provincie stemt daarom de werkzaamheden van alle wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen) in Noord-Holland zo goed mogelijk op elkaar af. Ook wordt de verbetering en aanleg van nieuwe provinciale infrastructuur zodanig afgestemd op het onderhoud per traject dat geld en werkzaamheden zo effectief mogelijk worden gecombineerd.

De werkzaamheden die hieruit volgen zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en worden jaarlijks door Gedeputeerde Staten (GS) voor een periode van vijf jaar vastgesteld en voorgelegd aan Provinciale Staten (PS).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl