Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 26 november 2013 Zebrapaden Wieringerwerf

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Op dit moment krijgt gemeente Hollands Kroon veel vragen over een aantal zebrapaden in Wieringerwerf. Hollands Kroon bereidt een beleidsrichtlijn voor om de veiligheid van oversteekplaatsen in de hele gemeente te verbeteren. Een aantal oversteekplaatsen in Wieringerwerf lopen, vanwege de onderhoudswerkzaamheden, vooruit op dit beleid. Ze zijn daarom nu verwijderd. Meer over de reden, en of ze nog terugkomen, leest u hieronder. Op basis van nu lopend onderzoek neemt het college van burgemeester en wethouders binnenkort een verkeersbesluit waarin staat hoe we omgaan met de oversteekplaatsen aan de Planetenlaan en de kruising Verbindingsweg Bark. Het wel of niet terugplaatsen van de zebrapaden neemt het college dan mee in haar overwegingen.

Verbindingsweg

In het kader van onderhoudswerkzaamheden zijn de zebrapaden over de Verbindingsweg (in elk geval tijdelijk) verwijderd. Bij onderhoud wordt altijd overwogen of de situatie zoals die was nog steeds voldoet aan de verkeersstromen ter plaatse en aan de geldende richtlijnen en aanbevelingen voor het inrichten van wegen. De gemeente hanteert voor de (her-) aanleg van zebrapaden de richtlijnen zoals die landelijk geadviseerd worden door het kennisinstituut CROW. Veilig oversteken is hierbij een belangrijke doelstelling. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan en overlegd met diverse partijen, zoals de Politie, Veilig Verkeer Nederland, en de Fietsersbond. Op basis daarvan besluit de gemeente definitief over het zebrapad.

Planetenlaan

Op basis van vooronderzoek naar het aantal overstekende voetgangers op deze locatie is geconcludeerd dat hier weinig voetgangers oversteken. Omdat er op deze locatie weinig overstekende voetgangers zijn, zijn de weggebruikers dat hier ook niet gewend en zijn ze minder bedacht op het een incidenteel overstekende voetganger. Voetgangers wanen zich echter wel veilig op een zebrapad. Al met al levert dit een schijnveilige situatie op. Op dit moment vindt er nog aanvullend onderzoek plaats naar de hoeveelheid en snelheid van de passerende motorvoertuigen. Een eerste inschatting op basis van eerdere metingen was dat de intensiteit van het autoverkeer laag genoeg is om zonder voorrang veilig te kunnen oversteken.

Indien inderdaad blijkt dat de intensiteit van het autoverkeer hier dermate laag is dat oversteken tussen de verkeersstroom door prima mogelijk is, is het uitgangspunt dat het veiliger is om voetgangers zonder voorrang te laten oversteken. Voetgangers kunnen namelijk voldoende inschatten wat het veiligste moment is om over te steken en zijn dan niet afhankelijk van de opmerkzaamheid van de automobilist en vervolgens of die ook in staat is te stoppen. Zoals al eerder genoemd is het de vraag of het autoverkeer hier bedacht is op overstekende voetgangers. Pas als er zoveel verkeer rijdt dat je hier onmogelijk over kunt steken tussen het verkeer door, dan is een zebrapad noodzakelijk.

Kruising Verbindingweg Bark

Op deze locatie gaat de oversteekplaats voor voetgangers samen met de oversteekplaats voor fietsers. Fietsers hebben hier géén voorrang, terwijl de voetgangers dat, bij een zebrapad, wel hebben. Dat levert dus verwarring op bij weggebruikers en landelijke richtlijnen adviseren dan ook dergelijke tegenstrijdige voorrangsregels te voorkomen. Op basis hiervan is het advies de voorrangsregels voor fietsers en voetgangers hier gelijk te trekken: dus ook zonder voorrang voor voetgangers. Bovendien gaat hier naar verwachting hetzelfde op als voor de oversteekplaats bij de Planetenlaan, namelijk dat er voldoende tijd en ruimte is om tussen de verkeerstroom door over te kunnen steken. Ook dat zal blijken nadat de gegevens van de meting die op dit moment plaatsvindt beschikbaar zijn.

Ook op deze locatie is de verwachting dat de intensiteit van het autoverkeer laag genoeg is om zonder voorrang veilig te kunnen oversteken. Op basis van het eerder genoemde onderzoek naar de intensiteit en snelheid van het verkeer op de Verbindingsweg zullen we definitief bepalen hoe de oversteekplaats wordt vormgegeven.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl