Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 12 december 2013 Verbetering Westelijke Randweg Alkmaar/A9

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in te stemmen met een kredietaanvraag van €10 miljoen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de westelijke Randweg Alkmaar te verbeteren door de drie belangrijkste knelpunten aan te pakken.

Dit gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeenten Alkmaar en Bergen.

Maatregelen

Zo worden de kruisingen Huiswaarderweg en Bergerweg verbreed door de aanleg van extra rijstroken voor afslaand verkeer. Daarnaast krijgt de kruising Terborchlaan een tweetal extra opstelstroken om de verkeers¬stromen beter van elkaar te scheiden. Ook zullen de verkeerslichten worden aangepast om de doorstroming van het verkeer op de N9 te verbeteren.

De rijksweg N9 ligt in het verlengde van de A9 en loopt van Alkmaar tot Den Helder. De Westelijke Randweg Alkmaar maakt deel uit van de N9 en is een belangrijke as voor het regionale verkeer in de omgeving Alkmaar. De verminderde doorstroming op de Westelijke Randweg (N9) heeft mede te maken met capaciteitsproblemen op de kruispunten. Hierdoor ontstaan opstoppingen op de toegangswegen. Door deze knelpunten nu aan te pakken zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren. De aanpak van de Westelijke Randweg gaat ook de verkeersveiligheid vergroten. Er wordt een vermindering van het aantal ongevallen met 10 tot 15% verwacht. De maatregelen zorgen verder voor een betere bereikbaarheid van het kustgebied.

Economische ontwikkeling

De regionale bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio Alkmaar. In de Economische Agenda 2012-2015 is Alkmaar aangemerkt als belangrijke kern voor bedrijventerreinenbeleid, dat zich onder andere toespitst op de Boekelermeer en Bergermeer. Het kruispunt Bergerweg geeft rechtstreeks toegang tot bedrijventerrein Bergermeer. Daarnaast zorgt een beter draaiende ring er ook voor dat bedrijventerrein Boekelermeer goed bereikbaar blijft en kan het de ontwikkeling van een sportcluster in de Westrand versterken.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl