Verkeer & Vervoer: 19 december 2013 Nieuw plan reconstructie kruispunt N241-Langereis

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten hebben een nieuw ontwerp vastgesteld voor de aanpak van de verbetering kruispunt N241. Het nieuwe ontwerp is gemaakt in samenwerking met de gemeenten Heerhugowaard, Opmeer, Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap. De kosten bedragen Ä 6,3 miljoen.

Op het kruispunt N241-Langereis/Dijkweg, ten zuiden van de dorpskern Langereis, gemeente Opmeer, is sprake van een verkeersonveilige situatie. Aan de westzijde van het kanaal kruist de N241 de wegen Langereis/Dijkweg en aan de oostzijde Langereis/Langereis. De combinatie van deze aansluitingen op de N241, het hoogteverschil door de kunstwerken en een onoverzichtelijke bocht leiden voor het verkeer tot een onduidelijke en hiermee onveilige situatie. Dit beeld wordt bevestigd door het aantal ongevallen dat op deze locatie heeft plaatsgevonden.

Het merendeel van deze ongevallen zijn voorrangsongevallen.

Nieuw ontwerp

Al in 2007 lag er een plan voor de aanpak van het kruispunt. Na de aanbesteding bleek het ontwerp niet uitvoerbaar binnen het beschikbare budget van Ä 6,6 miljoen. Een van de oorzaken daarvoor was het doorvoeren van wijzingen als gevolg van inspraak die niet verwerkt waren in het ontwerp dat vervolgens door een provinciaal inpassingsplan mogelijk was gemaakt.

GS hebben daarop besloten een nieuw ontwerp te laten maken. In het nieuwe ontwerp wordt nu uitgegaan van een grote ovale rotonde waarbij, in tegenstelling tot het eerdere ontwerp, wel alle bestaande aansluitingen op de N241 blijven bestaan. En er zijn in plaats van de oorspronkelijke vier slechts twee nieuwe kunstwerken noodzakelijk.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl