Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 20 februari 2014 Informatiebijeenkomsten nieuwe zeesluis IJmuiden op 4 en 11 maart 2014

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Provincie Noord-Holland organiseert in maart 2014 twee informatieavonden het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP), Milieueffectrapport (MER) en de zienswijzeprocedure van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden.

Ook heeft u op verzoek de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerp-PIP en MER te laten opstellen door een notuliste. Het programma is op beide avonden hetzelfde, aanmelden is niet nodig.

Data en locaties

Programma

PIP en MER

Met het PIP worden de kaders aangegeven waarbinnen inpassing van de nieuwe zeesluis binnen het bestaande sluizencomplex planologisch mogelijk moet worden gemaakt. Het PIP richt zich niet alleen op de locatie, maar ook op de voorwaarden waaraan de sluis moet voldoen als het gaat om de functie van primaire waterkering. In verband met het gemeente-overstijgende belang is een PIP, een provinciaal bestemmingsplan, voorbereid.

In het MER staan de directe en indirecte effecten beschreven van de (aanleg van de) nieuwe zeesluis op de omgeving. Het MER is één van de bouwstenen van het PIP.

Zienswijzen

Op 11 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp- PIP en MER Zeetoegang IJmond (nieuwe grote zeesluis) vrijgegeven voor inspraak. Van 19 februari 2014 tot en met 1 april 2014 liggen het ontwerp- PIP en MER ter inzage. Iedereen kan binnen de inspraaktermijn een zienswijze indienen.

Tijdens de informatieavonden wordt op al deze zaken een toelichting gegeven.

De officiële bekendmaking van de terinzagelegging en de onderliggende stukken staan in het nieuwsartikel Ontwerp-inpassingsplan en milieueffectrapport Zeetoegang IJmond ter inzage

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl